Fiskar du laks eller sjøaure i Bøelva rapporterar du fangsten med å klikka
på lenken ovanfor. Då kjem du inn på ein rapport som gjeld heile Skiensvassdraget.
Tast inn dataene dine og "send" på same vis som for  rapporten nedanfor.
NB Rapporter også 0 fisk. Dette er like viktig !
 
NB Rapportering av anadrome artar (laks og sjøaure) er lovpålagt !
 
  
 
  Vi ber om at du tar deg tid til å sende oss fangstrapport kvar gong du har fiska i dei vatna og elvane vi disponerar. Det gjeld både den som er medlem og den som kjøper fiskekort.  (NB Dei som kjøper fiskekort elektronisk på INATUR skal ikkje rapportera her, men på heimesida til INATUR.)
 
Tast inn opplysningane i felta til høgre og trykk på "Send", så får vi det på e-post og kan bruke det i kultiveringsarbeidet vårt.
 
NB. Fiskar du i fleire vatn/elvar på same tur må du sende oss ein rapport for kvar stad. Rapporter også 0 fisk. Dette er like viktig !
Varar turen fleire dagar er det nok å tasta inn dato siste dag.
 
 
 
Navn:
 
Adresse:
 
Sted/by:
 
Telefon:
 
E-post:
 
Elv/vann:
 
 
Fangstdato:
 
 
Aure:
  
 
Røye: