Desember 2013
God jul
 
Vi ønskjer alle våre medlemmer, og alle andre lesarar av heimesida vår ei god jul og eit godt nytt år.  
(22.12.2013)
 
 
Oktober 2013
 
Stamfisket i år
gav omlag samme resultat som i fjor, totalt ca. 1 liter rogn, fordelt på ca. 0,6 i Landsmarka og ca. 0,4 på Holmen.
(31.10.2013)
 
  Vil du vera med på kultiveringsarbeid på Lifjell i haust ?
Kombiner ein fin hausttur på Lifjell med kultiveringsaktivitet!
 
Vi må ta vassprøver, og det skal settast ut 2-somrig aure i nokre vatn.
Det er også tid for stamfiske på Holmen. Ved behov for opplæring så kan dette skje førstkommende søndag, 6. oktober, på Holmen. Eventuelt en teoretisk gjennomgang på klubbhuset til uka.
Ta kontakt med Jostein på 93482874.
(4.10.2013)
 
 
Kartlegging av spredning av fiskeartar
Frå Norsk institutt for naturforskning (NINA) har vi fått denne e-posten:
 
Kartlegging av spredning av fiskearter i norske vassdrag, forespørsel om å være kontaktperson i din kommune
Norsk institutt for naturforskning (NINA) skal kartlegge spredningen av fiskearter i norske vassdrag, på oppdrag for Direktoratet for naturforvaltning (DN). Det gjelder både arter med en naturlig forekomst i Norge, men som har blitt spredt utenfor sitt opprinnelige utbredelsesområde, samt fremmede arter som har blitt innført til landet (11 arter). Naturlig forekommende arter som er i stadig spredning er blant anna gjedde, ørekyte og sørv.
 
Vi ønsker å etablere et kontaktnett av frivillige personer i hver kommune som kan bistå med opplysninger og tips om spredning av fiskearter i ferskvann i sitt nærområde. Om mulig ønsker vi å knytte til oss 2-3 personer i hver kommune. Vi mottar gjerne forslag på andre personer som du mener kan ha interesse av å delta i dette arbeidet. Mer informasjon og opplysninger om spredning av fiskearter blir sendt ut når vi har fått på plass lista over kontaktpersoner.
 
Du kan gjerne kontakte prosjektlederne  trygve.hesthagen@nina.no  (M: 995 93 389) og
Odd Terje Sandlund (odd.t.sandlund@nina.no (M: 92606683) for ytterligere informasjon. Ellers skjer kommunikasjonen med Laila Saksgård laila.saksgard@nina.no (M: 959 91 942) her på NINA.
 
Dersom du er du interessert i å vera med på dette, og er ein person som ferdast ofte i våre område, så ta kontakt med oss på e-post, eller på telefon til Alf Hvitsand (950 57 396) eller Jostein Bøen (934 82 874).
(4.10.2013)
 
 
September 2013
 
Bilder
Som vi tidligere har sagt vil vi svært gjerne at du sender oss bilder som er tatt under årets fiskesesong. Det begynner å bli tid for det nå. Ekstra fint ville det være å få bilder frå litt fjerntliggande fiskeplassar, men vi manglar og bilder frå meir sentrale stader, som t. d. Skåråfjellholmen. Bilda skal brukast i informasjonssystemet "På tur i Midt- Telemark".
(19.09.2013)
 
  Fluefiskargruppa
melder at de er igang med det de kaller "høstens vakreste eventyr", nemlig fluebindekveldene på klubbhuset kvar onsdag kl 1900. Første kvelden var igår. De har ikkje noko bestemt tema, formålet er berre "å fylle flueboksen og surre noe skikkelig", som de sier. Møt opp, anten du er nybegynnar eller dreven fluebindar !.
(19.09.2013)
 
Invitasjon
Vi har fått ein e-post som er mynta på dei av oss som er godt voksne.
No har vi sjansen til å fortelja, mellom anna, frå eit langt frilufts- og sportsfiskeliv, slik at den unge generasjonen kan sjå korleis ting gjekk før seg i gamle dagar. 
 
Invitasjon til foredrag i Bø bibliotek mandag 16. september kl. 1900
 
«Du trenger ikke ha gått over Sydpolen eller besteget Mount Everest for å ha en spennende historie å fortelle!»
 
Jeg jobber som livshistorieformidler i Vita Veritas Telemark og hjelper folk til å dokumentere sin livshistorie. Min oppgave er å formidle de unike historiene og lage en bok av dem. Barn og barnebarn setter stor pris på en slik gave fra en forelder eller besteforeldre; en bok med deres egne ord, utrykk og bilder; et stykke arvegods til etterkommere.
Noen har begynt på notater, men stoppet opp, jeg kan hjelpe til med å få ferdigstilt historien slik at du kan gi den til dine etterkommere.
 
Vi ønsker å engasjere folk til å få historiene ned, før det er for sent. Når ett menneske dør, så dør et bibliotek! Det å skrive sin livshistorie knytter generasjonene sammen. Du gir med det barn og barnebarn mulighet for å lære deg og deres felles forhistorie bedre å kjenne, og bygger broer mellom generasjonene.
 
Generasjonene født og oppvokst på 20- 30- og 40-tallet har vært med på en utrolig utvikling. Tenk bare på industrialiseringen, verdenskrig, arbeiderbevegelse, kvinnekamp, månelanding, fritt kjøp av bil, utdanning for alle, modernisering på 70-tallet, lønnsvekst og jappetid på 80 tallet og datarevolusjon på 90 tallet, for å nevne noen.
 
Jeg skal holde et foredrag i Bø og ønsker med dette å invitere Bø Fiskelags medlemmer. Foredraget er gratis og holdes på Bø bibliotek mandag 16. september kl. 1900.
 
På foredraget vil jeg komme inn på temaene:
• Ønsker du å få skrevet din livshistorie og hvordan gjør vi det?
• Har du allerede begynt – men stoppet opp?
• Ønsker du å gå på kurs for å gjøre det selv?
 
 Det beste du kan gi dine barn,
 nest etter gode vaner, er gode
 minner. 
Sydney J. Harris
 
Jeg håper dere kan videreformidle denne invitasjonen til medlemmene. Vedlagt ligger også plakaten som kommer til å bli hengt opp rundt i Bø i løpet av noen dager.
 
Skulle laget selv ønske å ha et foredrag ang dette temaet på en av sine medlemsmøter, er jeg interessert i det.
 
 
Vennlig hilsen
Gry Helene Alm Larsen
Livshistorieformidler
 
Tlf: 99 23 26 33
gry@vitaveritas.no
 
Vita Veritas
 
www.vitaveritas.no
 
(4.09.2013)
 
 
Juli 2013
 
  Fangstrapport
Det er fine fiskeforhold i fjellet, men den sterke varmen bør kanskje ikkje halda fram så mykje lenger. Eit lite veromslag med nokre regnbyger ville nok ha fått ekstra liv i fisken.
Mange er nok ute og prøvar lukka i vatna våre i desse dagar. Husk då å senda oss rapport over fangsten, stor eller liten. Få og små fisk er vel så viktig å rapportera som dei store fangstane.
Vi vil og gjerne at du sendar oss bilder.
(20.07.2013)
 
 
Juni 2013
 
  Fiskekonkurransen
gjekk av stabelen som planlagt i bra fiskever. Deltakinga var ein mindre enn i fjor, 1 i klassa til og med 16 år, og 10 i klassa over 16 år.
 
Deltakaren i yngste klasse, Susanne Langkås, fekk ein fisk.
Sigbjørn Tjønnås stakk avgårde med fyrstepremien med 9 fiskar og totalvekt 1272 gr. Ingar Tjønnås fekk andre premie og Knut Hovd tredje.
Jostein Bøen fekk premie for største fisk med 322 gr.
 
Alle fekk fine premiar frå Brukås Sport og G- sport.
(25.06.2013)
 
 
Fangstrapport.
Til deg som deltok i fiskekonkurransen i helga (og sjølvsagt alle andre som fiskar i vatn og elv som vi disponerar):
Husk fangstrapport som du kan sende inn direkte frå nettsida !!.
 
Rapport frå fiskekonkurransen kjem om ikkje så lenge.
(24.06.2013).
 
  24 timar på Lifjell.
Årets døgnfiskekonkurranse på Lifjell går av stabelen laurdag 22. juni/sundag 23. juni.
Påmelding skjer på klubbhuset på Oterholt laurdag 22. juni kl. 0900 - 1100, eller ved telefon/sms til Atle 900 26 902.
 
Deltakaravgift kr. 50 for medlemmer/kr. 100 for ikkje-medlemmer.
 
Det fiskast i to klassar: Til og med 16 år og over 16 år.
 
Det kan fiskast frå laurdag 22. juni kl. 1400 til sundag 23. juni kl. 1400 i alle laget sine vatn på Lifjell.
 
Innveging av sløya fisk i klubbhuset sundag 23. juni kl. 1700.
 
Premiar frå G-sport og Brukås Sport.
 
Fiskesesongen
er godt igang, skal ein døma etter fangstrapportane vi får inn. Fortsett med å senda inn rapport, alle som fiskar !!. Gå inn på "Fangstrapport" i menyen til venstre.
(13.06.2013)
 
Fluegruppa
arrangerte fluefisketur på Lifjell sist søndag. Steinar Dahl har sendt oss denne rapporten:
 
Det var litt tynt med folk, men Thomas Bay og Morten Lyngaas var avgårde. Myggklekking og noe vak, men litt kaldt og ugunstig vind ifra nord. Det ble 5 ørret, hovedsakelig fra Skåråfjellholmen.
(13.06.2013)
 
Mai 2013
 
  På tur i Midt- Telemark
Arbeidet med prosjektet går framover. På sida "Fiskemulegheitar", under dei tidlegare karta over fiskeområder, finn du eit prøveoppsett av eit todimensjonalt kart som kan brukast i tillegg til dei "tredimensjonale" karta frå Google earth.
Kartet er interaktivt slik at ein kan endre kartutsnitt og zoome, og få fram informasjon i form av bilder og tekst ved å klikke på infopunkta.
Kartet er ikkje ferdig utvikla. Blant anna manglar det info om fleire av vatna våre.
Kartet dekker alle vatna våre på Lifjell, så vi kan erstatta einskildkarta som vi idag har på sida, med dette nye kartet.
Men OBS, vi treng bilder for at kartet skal bli komplett, så ta bilder når du er på tur og send oss !.
(30.05.2013)
 
  Fluekastekveld
Fluegruppa har kastekveld/kurs ved Hengebrua på Vreimsida i morgen, onsdag 8. mai kl. 1800.
(7.05.2013)
 
 
April 2013
 
Fluebindekveld
onsdag 17. april kl. 1900 på lagshuset. Tema: Store og små døgnfluer og buzzere. Møt fram!
(14.04.2013)
 
 
   Fluebindekveldane fortsetter.
   Det et god stemning og stor konsentrasjon på lagshuset onsdagane frå
   kl. 1900, slik som her 3. april.
   (4.04.2013)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mars 2013
 
   
Fluebindekvelden.
14 fluefiskeinteresserte fann vegen til lagshuset i kveld.
Dette lovar bra for verksemda i fluegruppa, men vi ser        gjerne at fleire av dei heilt unge finn vegen til desse
kveldane.               
(13.03.2013)
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluegruppa i Bø Fiskelag inviterer til bindekveld

onsdag 13. mars kl. 19.00 på klubbhuset til Fiskelaget.

Vi er en gjeng med aktive fluebindere som ønsker å få til et miljø hvor vi både kan dele bindeoppskrifter, diskutere teknikker, lære opp nybegynnere, få til kastekvelder, arrangere temakvelder og turer knyttet til temaene. (som f.eks. sjøørrettur, harrtur, nymfefiske, myggfiske, buzzerfiske etc.)

Kvelden er beregnet både for erfarne bindere/fluefiskere og for de som er nysgjerrige på hva fluefiske/fluebinding innebærer. Vi har en del utstyr som kan benyttes for de som ønsker å ta steget inn i fluebindingens verden.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen både for faglig og sosialt utbytte.

Har du spørsmål kan du ringe:
Steinar Dahl, tlf. 97698606  eller
Thomas Bay, tlf. 99599165
 
(8.03.2013)
 
 
Februar 2013
 
  Årsmøtet
blei halde 22. februar.
Frammøtet var heller dårleg. 18 personar hadde funne vegen til lagshuset, ein meir enn i fjor. Gledeleg var det likevel at ein del nye ansikt var å sjå.
Sakene gjekk greit unna. Årsmelding, regnskap og forslag til budsjett for 2013 blei referert og godkjent utan vesentlege merknader.
Alle som var på valg i styret og valgnemnda blei gjenvalgt, unnateke eit av varamedlemene.
Av utvalgsformennene blei alle gjenvalgt, unnateke formannen i flugefiskargruppa.
Utfyllande referat vil koma.
(23.02.2013)
 
  Ungdomsarbeid
Se vårt lille "slideshow" nedanfor. Ungdomsgruppa skriv om dette:
 
Bildene viser noen av aktivitetene som ungdomsgruppa har holdt på med i høst 2012. På mange av turene har fiskestenger vært med, men det har på ingen måte dreid seg kun om fisking.
De nye kanoene har vært mye brukt. Gapahuk er bygd ved Hagadrag, og nettopp Hagadrag har selvfølgelig blitt en av de mest populære fiskeplassene hvor også de største fiskene har blitt tatt. Mange fjellturer med og uten overnatting. Over 50 stk, fordelt på 3 grupper overnattet i lavvo på Holmen. Vi nevner også våt bekkevandring J, tjærebrenning, brødbaking i steinovn, klatring, bærplukking, besøk på klekkeriet. En veldig fin aktivitet var å la ungdommene aktivisere og lage mat til 6-7åringer i 90minutt i skogen, barna ble meget godt tatt vare på!
Sykkel er mye brukt i nærområdet, og det blir alltid laget mat på stormkjøkken.
(9.02.2013)
 
Get Adobe Flash player
 
 
 
 
Fangstrapportering
For å kunne planlegge kultiveringsarbeidet er dei viktig å ha eit begrep om kor mykje som blir fiska kvar sesong, og då må ein ha eit enkelt opplegg der flest mogeleg av fiskarane tar seg bryderiet med å rapportera fangsten sin. Vi utprøvar difor fangstrapportering på nettet. Gå inn på "Fangstrapport" i menyen til venstre, så finn du korleis vi kan tenkja oss rapporteringa.
(5.02.2013)
 
 
Januar 2013
 
  Ny utsjånad på nettsida
Vi prøvar oss fram med ny utsjånad på nettsida. Merkar vi at det ikkje slår an kan vi kva tid som helst gå over til den gamle.
Legg merke til at det på toppen av menyen er eit felt der ein kan taste inn søkeord og få opp tekst det desse orda er markert. Nokre vil kanskje reagere på at det her blir ei blanding av nynorsk og engelsk, men det kan vi diverre ikkje gjera noko med.
(22.01.2013)
 
  Årsmøtet
Årsmøtet er beramma til 22. februar. Saker som ein vil ta opp må vera styret i hende seinast 15. januar.
(9.01.2013)
 
Nytt år
Det nye året blei innleia med klårt ver, med litt tåke i låglandet. Då den letta åpenberra Lifjell seg i strålande sol. 1. januar er kanskje ikkje nokon merkedag, men vi kan kanskje likevel ta det som eit teikn på at vi går i møte ein fin sesong i fjellet.
(1.01.2013)
 
 
 
Desember 2012
 
 
 
Vi ønsker medlemmene våre og alle andre lesarar av heimesida ei god jul og eit godt nytt år.
 
 
 
November 2012
 
Fiskekort på nettet
Vi arbeider med eit opplegg for å kunne kjøpa fiskekort på nettet. Dersom du tastar på "Kjøp fiskekort" i menyen til venstre vil du førebels ikkje få opp noka side.
(18.11.2012)
 
 
Fotokonkurransen
Det kom diverre ikkje inn nokre bilde innan fristen 1. november, så vi må gjera eit nytt forsøk ein gong seinare.
(9.11.2012)
 
 
  Bøelva
Bø kommunestyre har godkjent at Midt-Telemark Energi AS på vegne av kommunen utarbeider melding til NVE om utbygging av Bøfossane, med ulike alternativ. Dersom dette blir positivt motteke i NVE kjem saka attende til kommunestyret for endelig valg av utbyggingsalternativ. Eit mogeleg neste steg vil vera konsekvensutredning og konsesjonssøknad.
Konsesjonssøknad for Herrefoss er under utarbeiding.
Formannen i elveutvalget, Jostein, har vore i møte med ordførar og varaordførar, og dei er interesserte i at Bø Fiskelag spelar på lag med kommunen for å sikre at det blir teke omsyn til miljøet ved eventuell utbygging. Det er sjølvsagt fisket som opptek oss mest, og minstevassføringar er eit hovudpunkt i denne samanhengen.
Vi har og kontakt med grunneigarane.
(9.11.2012)
 
 
Meir om stamfiske
Stamfisket er over for i år.  Ein tur til i Landsmarka, og ein tur på Lifjell har gjeve så pass til fangst at vi til saman har lagt ca. 0,75 liter i klekkekara. Vi har ein del settefisk frå tidlegare, slik at vi vil ha ein god del for salg til neste år.
(9.11.2012) 
 
 
Oktober 2012
 
  Tid for stamfiske
                                             
 
Bilda er frå stamfisket som blei utført av Lunde /Landsmarka JFF og Bø fiskelag ved Ugge og Sanna i  Landsmarka i helga. Det var lite fisk i hovudvassdraget, men ein sidebekk stod full av fisk. Rognfangsten blei likevel beskjeden, ca. 3 dl.
Vi kjem attende med meir stamfiskenytt, både frå Lifjell og Landsmarka.
(14.10.2012)
 
 
August 2012
 
  24 timar på Lifjell og meitekonkurranse i Bøelva
Resultatet frå desse konkurransane kan du lesa på sida "Frå styret og utvalga".
(31.12.2012) 
 
  24 timers fiskekonkurranse i vatna våre på Lifjell
Vi prøvar oss på nytt etter at konkurransen i juni måtte avlysast.
Fisket foregår frå lørdag 18. august kl. 1400 til søndag 19. august kl. 1400.
Påmelding på lagshuset på Oterholt lørdag 18. august frå kl. 0900 til kl. 1100, eller på telefon 911 54 543. Innveging på lagshuset søndag 19. august kl. 1700.
Konkurransen er open for alle. Pris: Medlem kr. 50, ikkje medlem kr. 100. Barn/ungdom under 16 år gratis.
Velkommen !
(10.08.2012)
 
 
Juni 2012
 
Dårlig deltaking
Både kanoturen i Landsmarka og 24 timers fiskekonkurranse blei avlyst på grunn av dårleg deltaking.
Vi prøver på nytt med fiskekonkurransen helga 18. - 19. august. Vi kjem attende til dette.
(24.06.2012)
 
  Fotokonkurranse
Bø Fiskelag lyser ut ein konkurranse om det beste bildet tatt i 2012. Du treng ikkje å vera medlem for å delta, men bilda må ha motiv frå laget si verksemd, eller ha fiske- eller naturmotiv frå eit område der laget disponerar fisket. 
Det kan vera både sommar- og vintermotiv. Bilda må ikkje ha deltatt i nokon konkurranse tidligare.
Kvar deltakar kan levera inn maks. 3 bilde. Bilda må ha god oppløsning, slik at dei kan forstørrast opp til minimum A4 med god kvalitet.
Det konkurrerast i to klassar, under 16 år og 16 år og oppover. I kvar klasse delast det ut to premiar, 1. og 2. premie, i form av gavekort av samme storleiksordning som det som er vanleg ved fiskekonkurransar. Dessutan blir dei premierte bilda vist på nettsida og hengt opp på klubbhuset med navn på fotografane.
 
Innleveringsfrist: 1. november 2012.
Styret vil fungera som jury.
 
Bilda sendast oss som vedlegg til e-post (sjå nettsida), men dersom vi på grunnlag av dette finn nokre bilde kvalifiserte til premiering, vil vi be om å få dei tilsendt på eit eksternt lagringsmedium, f.eks. CD/DVD.
(11.06.2012)
 
Informasjon til medlemmene
Denne gongen kjem den årlege informasjonen til medlemmene her på heimesida, og ikkje pr. post til kvar enkelt. Grunnen er at postutsendinga er svært arbeidskrevjande, og vi har mykje på gang for tida. Dessutan trur vi at fleirtalet av medlemmene er "på nett".
Informasjonen er og litt meir kortfatta enn vanleg avdi vi kan visa til grundigare informasjon direkte her på heimesida.
 
Årsmøtet, valg av styre
Årsmøtet blei halde fredag 24. februar, med mellom anna valg av styre, revisorar, valgnemnd og utvalgsformenn. Alle som var på valg i styre, valgnemnd og revisorar blei gjenvalgt.
Styret blei konstituert i første styremøte. Det blei ikkje noka endring på det einskilde verva i styret.
Bemanninga i styre, revisjon, valgnemnd og utvalg finn du på sida Styre og utvalg.
 
Ungdomsarbeid
I fjorårets informasjon skreiv vi om korleis ungdomsarbeidet i laget er organisert. Nytt av året er al vi har kjøp inn 8 kanoar til bruk på turar og under aktivitetar i samband med elv og vatn. Ein av dei første aktivitetane der kanoane vil vera i bruk er ein "safari" i Landsmarka 8. - 10. juli. Vi visar til eiga kunngjering om denne nedanfor.
 
Hytta på Holmen
Styret har diverre vore nøydd til å skjerpa inn reglane for bruk av hytta, slik at det no er berre aktive medlemmer som kan bruka hytta. Det er oppmemnt eit to manns hytteutvalg som mellom anna skal vera koordinatorar når det gjeld å tildela nøkkelkode til dei som vil bruka hytta. Sjå sidene Hyttereglar og Styre og utvalg.
 
Uthuset
Sjå fjorårets informasjon når det gjeld oppstarten av bygginga. Framdrifta har ikkje vore rektig så stor som vi rekna med då, men det går jamt framover med dugnadsfolk på plass dei fleste torsdagskveldane og laurdagane, og no gjenstår berre noko av innreiinga, elinstallasjon og andre strøket av beisinga.
 
Utsetting av lakseyngel
19. mai blei 70 000 lakseyngel sett ut på forskjellige stader i Bøelva ovanfor Oterholtfossen. Yngelen var levera frå klekkeriet til Grenland Sportsfiskere for Statskraft si rekning, og som vanleg var det medlemmer frå Bø Fiskelag som gjorde utsettinga i Bøelva på dugnad.
Vi visar til fjorårets informasjon når det gjeld laget si rolle i forvaltninga av Bøelva.
Sesongen 2011 blei det tatt ganske mykje laks i Bøelva, noko som blant anna kan tilskrivast høg vassføring.
 
På tur i Midt- Telemark
Vi er med på utvikling av eit nettbasert informasjonssystem - ein møteplass på nettet - saman med lag og institusjonar i Midt-Telemark som har aktivitetar innanfor natur, kultur og friluftsliv. Bø Turlag har tatt initiativ til, og leiar prosjektet.
Systemet er under utvikling, og via linkane nedanfor kan du koma inn på systemet og følgja med kva som skjer når det gjelder Lifjell og området langs Bøelva, der Bø Fiskelag har det meste av aktivitetane sine.
 
Lifjell                                Bøelva
 
Du må ha kartsystemet Google Earth installert på PCen. Dette kan lastast ned gratis.
Klikk på teksten nedanfor og last ned Google Earth.
 
 
 
 
                                                                Google Earth   
 
Fiskesesongen står for døra!
Ja, i låg landet er han alt igang. Oversikt over fiskevatn etc. finn du på sida Fiskemulegheitar.
NB Noter deg fiskekonkurransen på Lifjell går av stabelen 16.-17. juni.
Sjå eiga kunngjering nedanfor.
 
God sommar og skitt fiske!
 
Styret.
 
 
 
Mai 2012
 
Kanoane til ungdomsgruppa er på plass
 
 
Det blir prøvetur frå Herrefoss til Hengebrua onsdag 23. mai kl. 1800. Påmelding (SMS) til Jostein, telefon 47321954.
(18.05.2012)
 
Fotogalleri
Vi har fornya det vi tidlegare kalla fotoalbum og kalla det fotogalleri. "Fotoalbum" er vel eit litt for gamaldags uttrykk i vår digitale tidsalder. Vi har inkludert ein del nyare bilde, og har du nokre nye blinkskot er vi interesserte. Betale kan vi ikkje, men det vankar ære og berømmelse.
(4.05.2012)
 
 
April 2012
 
  "Opplev Bø" er blitt "På tur i Midt-Telemark"
Frå "Lenkar" i menyen til venstre kan du få informasjon om det nettbaserte informasjonssystemet som blei kalla "Opplev Bø".
 
Sist torsdag var det eit informasjonmøte der representantar for alle deltakande lag og foreningar var inviterte.
Interessa var stor, også utanom Bø sine grenser, så det blei bestemt at prosjektet skal skifta namn til
"På tur i Midt-Telemark".
 
Bø Turlag er initiativtakar, og nedanfor ser du deira beskrivning av prosjektet, og logoen som skal brukast.
 
Vi jobbar for tida med ein felles møtestad på Internett for alle lag og organisasjonar med ativitetar i turområda våre og som dekker området Gvarv, Bø og Lifjell. På Google Earth kan du nå sjå informasjon frå Bø Fiskelag, Bø løypelag, Bø O-lag, Bø Museum, Bø Turlag, Fylkesmannen i Telemark, Gvarv Turlag, Klatregruppa i Bø, Lifjell Løypelag, Midt-Telemark kajakklubb, (Notodden Turlag), Sykkelgruppa i Skarpkhedin og Øvre Bø brulag.
 
Ved å klikka på denne lenken kan ein få veiledning i bruken av systemet:  Veiledning
(22.04.2012)
 
 
 
 
Uthuset
Her ser du uthuset slik det såg ut 1. april. Det har ikkje vore utført særleg mykje dugnadsarbeid etter jul, men no er det tid for å få gjort det resterande, så som vindauge, dør, portar, kledning, isolasjon, himling, panel etc.
(6.04.2012)
 
 
Mars 2012
 
 
Transport til Holmen
I helga blei det køyrd opp ved og gass til Holmenhytta. Det er lite snø i fjellet no, så transporten måtte gå med scooter.
Det lille krypinnet vi har ved Småhomen, som du ser bilde av ovanfor, fekk og tre sekkar ved.
Vi minnar om at veden skal brukast i omnen på Småholmen og ikkje brukast til bål utandørs.
(12.03.2012)
 
 
Februar 2012
 
Årsmøtet
blei halde fredag 24. februar.
Frammøtet var heller dårleg. 17 personar hadde funne vegen til lagshuset, mot 24 førre år.
Sakene gjekk greit unna. Årsmelding, regnskap og forslag til budsjett for 2012 blei referert og godkjent utan vesentlege merknader.
Alle som var på valg i styret og valgnemnda blei gjenvalgt. Det same gjaldt utvalgsformennene, unnateke formannen i ungdomsutvalget, som hadde fråsagt seg gjenvalg.
Under posten «Ordet fritt» gjekk praten livleg, serleg om forvaltninga av Bøelva.
Utfyllande referat vil koma.
(25.02.2012)
 
Opplev Bø
På sida "Lenkar" er det no laga ein lenke til informasjonssystemet "Opplev Bø", der eine kan følgja med i utviklinga av den delen av systemet som gjeld områda våre på Lifjell.
Der kan ein og lasta ned kartsystemet "Google Earth", som ein må ha på datamaskinen sin for å kunne nytte seg av "Opplev Bø".
(13.02.2012)
 
 
Januar 2012
  Årsmøtet 
Årsmøtet er beramma til fredag 24. februar kl. 1900. Saker som ein ynskjer handsama må vera styret i hende snarast (Frist ifølgje lovane er 15. januar, men det er ikkje lenge til, så vi ser litt stort på det denne gongen).
(13. januar 2012)
 
 
 
Desember 2011
 
Julehelsing
Så er enno eit gått over i historia, og det er tid for å ynskja laget sine medlemmer og andtre lesarar av heimesida vår ei god jul, og eit godt nytt år.
(23.12.2011)
 
 
  Opplev Bø
Bø Fiskelag er blitt med på utvikling av eit nettbasert informasjonssystem - ein møteplass på nettet - saman med lag og institusjonar i Bø
kommune som har aktivitetar innanfor natur, kultur og friluftsliv. Initiativtakar og leiar av prosjektet er Arne Hjeltnes frå Bø Turlag.
Med basis i det globale kartsystemet Google Earth skal systemet gje stedfesta informasjon i form av bilder, tekst og linkar til nettstader etc., om aktiviteter og attraksjonar som dei ulike laga og institusjonane steller med.
Systemet er enno i si spede byrjing, og for vårt vedkommande har vi fått med ein del om aktivitetane våre på Oterholt, innanfor den delen
av systemet som gjeld området langs Bøelva. For å vera brukar av systemet må ein ha installert Google Earth på datamaskinen sin.
Dette kan ein lasta ned gratis.
For å få ein smakebit kan du klikke på linken til høgre og så lasta ned Google Earth.
Deretter kan du klikke på linken "Bøelva", zooma inn og få fram dei aktuelle punkta langs elva. Punktet "Bø Fiskelag" markerar vårt område.
Ved å klikka på "Bø Fiskelag" i menyen til venstre for kartet får ein fram bilde og tekst.
(12.12.2011)
 
                                       Bøelva                        Google_Earth
 
 
November 2011
 
Uthuset
Vi kan melda om ein ny liten milepel i byggearbeida. Sist torsdag kveld kom takstolane på plass.
(29.1102011) 
 
 
September 2011
   
Det blei laksefangst i år igjen
 
Meitefiske-konkurransen
Formannen i aktivitetsutvalget, Finn-Erik Kåsa, rapporterar :
 
Tirsdag 30. august gikk den årlige meitekonkurransen i Bø-elva av stabelen.
Det var 11 deltagere, og gledelig var det at to av disse var under 16 år.
Årets vinner ble Knut Hovd med en laks på 3,5 kg
Nr to ble en av de unge, Magnus Flatland med 17 ørret på til sammen 1,8 kg, og Bjørnar Nygård tok 3. plassen med 2 ørret på til sammen 0,25 kg.
(8.09.2011)
 
 
  Uthuset
Ikkje akkurat grunnsteinsnedlegging, men viktig  milepel likevel. På den første septemberdagen blei det første hjørnet på ringmuren sett på plass.
(2.09.2011)
 
 
 
 
August 2011
 
  Meitefiske-konkurranse
Vi inviterar til meitefiske-konkurranse i Bøelva tysdag 30. august. Påmelding på klubbhuset på Oterholt frå kl. 16.30 og fiske frå kl. 17.30 til kl 20.30. Påmelding kr. 50.
Velkomne.
(25.08.2011)
 
 
 
 
Aktivitet på Holmen
Gøy å se at ungdomsmedlemmer som har vore med på arrangerte turar til Holmen tidlegare, reiser
attende på eiga hand i 16 - 17 års-alderen. Lavoen på bildet er ungdomsgruppa sin og ligg på Holmen. Lurt å bruka plattingen til stor-lavoen i desse regntider. 
(17.08.2011)
 
  Dugnad
Det blir en hektisk dugnadshaust i år:
- Uthus/garasje skal byggast. Forskaling av sålen startar denne veka.
- Klubbhuset skal beisast. Det er ferdig vaska, men vi treng et meir stabilt ver.
- Ved skal kappast og kløyvast.
- Røykomnen kan og påbyrjast.
Det hadde vore flott om så mange som mogeleg kunne stilla opp på torsdagar kl. 1900 og teke i bruk nokre andre kveldar/lørdagar og. 
(17.08.2011) 
 
 
Juni 2011
 
  24 timar på Lifjell
Her får du resultata frå fiskekonkurransen, rapportert av formannen i Aktivitetsutvalget, Finn-Erik Kåsa:
 
Den årlige 24 timers fiskekonkurransen til Bø fiskelag gikk av stabelen på Lifjell i pinsa. Været var strålende, så det ble et strålende døgn på fjellet.
Det var i år 14 deltakere med.
Det ble veid inn 36 fisk, med en samlet vekt på 6,45 kg. Dette gir en snittvekt på 179,16 gram pr. fisk. All fisk ble veid inn ferdig renska.
Vinner av klassen for mest fisk (i vekt) ble Henning Rønningsland med 22 fisk på tilsammen 2430 gram. Nr to ble Per Ingar Bergan med 4 fisk og 1311 gram.
Og nr 3 Dag Hallvard Kaasa med 3 fisk og 980 gram.
 
I klassen for størst fisk vant Finn Erik Kåsa med en fisk på 972 gram, nr 2 Per Ingar Bergan med 376 gram og nr 3 Atle Tjønnås med 340 gram.
 
Dameklassen ble vunnet av Margit Helga Thoen med 2 fisk.
 
Vi ser allerede fram til neste års konkurranse og håper på enda flere deltakere da.
 
Vi legg ved to nye bilde for å dokumentera ein vellukka konkurranse.
(21.06.2011)
 
   
 
 
 
Fiskekonkurransen på Lifjell
gjekk av stabelen som planlagt. Største fisk var ein fin aure på 1,1 kg. ureinska, teken på botnmeite av Finn-Erik Kåsa i Øvre Repetjønn.  Atle Tjønnås fekk ein fin fisk på ca. 0,5 kg. ureinska. Begge fiskane (og den eine fiskaren) ser du nedanfor.
Vi kjem attende med nærare detaljar seinare.
(17.06.2011)
 
   
 
 
 
 
  Vurdering av vasskvalitet
Har du planar om å kjøpa settefisk frå klekkeriet vårt for utsetting i vatn som du disponerar, men er usikker på vasskvaliteten, kan du no senda vassprøvar til oss for måling av pH og leidningsevne med utstyr som vi har kjøpt inn. Vi har fagmann i laget som kan tolka resultata og gje råd.
Er du interessert i dette, så ta kontakt med formannen i klekkeriutvalget, Alf Hvitsand.
(10.06.2011)
 
  Bygging av uthuset er igang
Uthuset på 70 m2, som skal ligge ved sida av lagshuset på Oterholt, er no under bygging. Skogrydding og avdekking av vegetasjon og matjordlag er utført, og neste etappe er fylling som underlag for platestøyp. Heldigvis har vi proffe folk i laget med maskinar til disposisjon, men det vil etter
kvart bli behov for dugnadsinnsats frå oss andre og, så møt opp!.
(10.06.2011)
 
 
Mai 2011
 
Laget sine lovar
På årsmotet blei det vedteke nokre mindre justeringar i laget sine lovar. Lovteksten, slik han er idag finn du undet "Laget sine lovar" i menyen
til venstre.
(31.05.2011)
 
  Norgescup i flugefiske
Det vellukka arrangementet i Bøelva i fjor har ført til at Flugefiskarforbundet NKFF vil gjenta det helga 17. - 19. juni i år. Bø Fiskelag vil vera medarrangør, og kontaktpersonar i laget vil vera Bjørn Olav Haukelidsæther og Gjermund Gåra.
Som i fjor vil basen vera Hegna Camping, og fisket vil som i fjor foregå i Bøelva, og delvis i Seljordsvatnet.
Sjå også nettsida til Flugefiskarforbundet www.nkff.net .  
(30.05.2011)
 
  24 timars fiskekonkurranse på Lifjell
Den årvisse konkurransen blir i år halden i pinsa, søndag 12. juni kl 1400 til mandag 13. juni kl. 1400.
Påmelding på lagshuset på Oterholt søndag frå kl. 0900 til kl. 1100, eller på telefon 911 38 651. Innveging på lagshuset mandag kl. 1700.
Konkurransen er open for alle. Pris: Medlem kr. 50 ikkje medlem: kr 100. Barn/ungdom under 16 år: Gratis.
Velkommen!
(16.05.2011)
 
 
April 2011
   
Holmentur i siste liten
Jostein rapporterar følgjande om bandvognturen til Holmen siste helg:
 
Lørdag 2. april reiste 5 personer opp til hytta på Holmen. Oppover hadde vi med ved, gass, lavo til ungdomsutvalg og diverse felles forbruksvarer. Turen opp gikk fint, selv om det er lite snø i fjellet og det har vært mildt den siste tiden.
 
På hytta fikk vi reparert vannlekkasjen rundt vinduer på østveggen, rydda i hytta og i bodene og panelt i uthuset. Etter en hektisk dag, var det klart for nedturen. Det hadde blitt noe mer overvann, men vi regnet ikke med de store problemene. Men føret hadde endret seg mye på 12 timer. Overvann og til tider mye sørpe på isen gikk greit, men derimot veldig løst føre og mye vann i terrenget samt tåke og mørke førte til at det ble en laaang tur hjem. Fint med erfaren sjåfør!
 
Dette ble garantert den siste tur på fjellet, BV-202 er parkert i lavlandet. En flott men hektisk dag.
Bekken mellom øvre og nedre Holmen hadde åpnet seg litt. Det er vår snart!
(4.04.2011)
 
 
 
Februar 2011
 
Nettsida
Vi har gjort ei lita ommøblering på nettsida. Serleg viktige nyheter vil koma i kortversjon øvst på hovudsida, med link til denne sida, der det vil stå ein meir utførleg tekst.
(19.02.2011)
 
 
  Årsmøtet 2011
 
 
Nytt av året: Spekemat i staden for Spa, og ny sofagruppe
 
Årsmøtet blei halde fredag 18. februar med 24 frammøtte, ein fleire enn siste år.
Årsmelding, regnskap og budsjett blei vedteke utan større merknader, og dei som var på valg av styret blei gjenvalde. Det same galdt revisorane og to av medlemmene i valgnemnda, Gunnar Rønningsland og Kjell Olav Kaasa.  Valgnemnda får no to medlemmer mot fire sist.
Styret må konstituera seg før ein kan seia kven som får dei einskilde verva.
Det blei to nye utvalgsformenn, Tor Sisjord i Lifjellutvalget og Finn-Erik Kåsa i Aktivitetsutvalget.
 
Styret hadde gjort framlegg for årsmøtet om justering av laget sine lovar, mellom anna for å få dei meir i samhøve med den fokuseringa på ungdomsarbeid som no har blitt aktuell. Dette framlegget blei vedteke med ei lita endring.
 
Styret hadde og invitera årsmøtet til å seia si meining om korleis ein kan få fleire aktive medlemmer i laget, serlig med tanke på at vi etter kvart forvaltar ganske store verdiar.
Det kom mange, tildels ganske kreative, framlegg som vil bli drøfta i styret utover i året. Det var slike ting som større premiar ved fiskekonkurransane, meir direkte info om fiskeplassar, gjestebok på nettsida, facebook, damegruppe, samarbeid om videoredigering, fotokonkurranse, fastare organisering utanom styret av bygningsvedlikehald osb.
(19.02.2011)
 
Klikk her, så kan du lesa referatet frå årsmøtet.
 
 
 
Januar 2011
 
Årsmøtet
Vi minnar om årsmøtet fredag 18. februar, og fristen for å melda inn saker for handsaming på årsmøtet, som er 15. januar.
Eiga innkalling til årsmøtet vil koma.
(7.01.2011)
 
OBS. OBS.  Filmkveld på kubbhuset !
Møt opp på klubbhuset på Oterholt førstkommande torsdag, 13. januar, kl. 2000. Med det nye framvisningsutstyret vårt visar vi spennande og interessante filmar som vil skjerpa appetitten på fiskeopplevelsar kommande sesong. 
(7.01.2011)
 
 
 
Desember 2010
Julehelsing
 
 
Med isaktivitetar på Uvdalstjønna ønskjer vi medlemene og andre lesarar av heimesida god jul og godt nytt år.
 
Rekruttar til Bø Fiskelag ?
Det har no teikna seg vel 90 medlemer frå 8. og 9. klasse på Bø Ungdomsskule. Det gjeld gratis prøvemedlemsskap ifølgje avtala mellom ungdomsskulen og Bø Fiskelag (sjå "Ungdomsarbeid" under September).
Om våren i 10. klasse vil vi setja igang vervekampanje for å få flest mogeleg til å teikna vanleg medlemsskap etter at dei er fylt 16 år.
(21.12.2010)
 
Årsmøtet
Styret har beramma årsmøtet til fredag 18. februar. Saker som ein vil ha handsama på årsmøtet må vera innkomne til styret seinast 15. januar.
(3.12.2010)
 
 
Oktober 2010
 
Stamfiske
Årets stamfiske på Holmen blei utført 2.-3. og 12.-13. oktober. Det blei henta fisk frå bekken mellom øvre og nedre Holmen, og i bekken frå Rupetjønn.
 
På den fyrste turen 2.-3. oktober var det mykje vatn i bekkane. Det blei tatt 75 fisk, men berre 10 stk. var ho-fisk. Av desse 10 var berre 3 stk. gyteklare.
 
12.-13. oktober var det mykje mindre vatn på bekkane. Men då det er blitt rydda og laga demning i bekken mellom øvre og nedre Holmen, er vassføringa god sjølv ved lite nedbør, og det blei tatt heile 65 fisk her. Det "kokte" når el-apparatet blei aktivisert.
I bekken opp til Rupetjønn blei det berre tatt 40 fisk. Dette skuldast lite vatn i bekken.
Resultatet blei ca. 2,5 dl.rogn.
 
På den siste stamfisketuren var fem gutar frå ungdomsgruppa med, og dei blei imponerte over kor effektivt el-apparatet var. Enno meir imponerande var det at tre av gutane sykla frå Bø og opp til Røksbu parkering og gikk vidare derifrå og opp til Holmen.
(18.10.2010)
 
Utsetting av fisk
Der har i haust blitt sett ut fisk i følgjande vatn på Lifjell:
 
  •  Øvre Repetjønn, 50 stk.
  •  Midtre Repetjønn, 50 stk.
  •  Sautjønn (Nybu), 50 stk.
  • Sautjønn (Skåråfjell), 50 stk.
 
(18.10.2010)
 
 
 
September  2010
 
Laksefangst under meitefiskekonkurransen
Under meitefiskekonkurransen 31. august tok Kjell Olav Kaasa storeslem med ein laks på 1,7 kg. Han forsynte seg dermed grovt av premiebordet
og tok med seg heim, i tillegg til laksen, eit gavekort på 500 kr. frå Brukås Sport, todelt flugestong og napp i Bø Fiskelag sin meitepokal.
Meir utførleg rapport kjem seinare.
(29.09.2010)
 
 
Meitelaksen og fiskaren
 
Ungdomsarbeid
Bø Fiskelag har inngått ei avtale med Bø Ungdomsskule, som mellom anna inneber:
 
- Gratis, uforpliktande medlemsskap i laget si ungdomsgruppe, for dei av elevane som ynskjer det.
- Deltaking for elevane i utflukter som laget si ungdomsgruppe arrangerar, med dekning av elevane sine utgifter etter 
  nærare reglar.
- Laget kan stille som fagleg ressurs for ei friluftslivsgruppe som opprettast av skulen.
- Laget bygger opp, ved årlege innkjøp, eit lager av tur- og fiskeutstyr til bruk for laget si ungdomsgruppe. Ved behov får  
- elevane ved ungdomsskulen låne utstyret.
 
No er ikkje samarbeid mellom laget og ungdomsskulen av ny dato, men i og med avtala er samarbeidet formalisera og har fått eit langt større omfang.
 
Bileta nedanfor syner aktivitetar på Holmen no i sommar, som var eit resultat av samarbeidsavtala.
(15.09.2010)
 
 
 
August 2010
 
Meitefiskekonkurranse
Aktivitetsutvalget melder at det blir meitefiskekonkurranse i Bøelva tysdag 31.8.2010 frå kl. 17.30 til kl. 20.30. Påmelding på klubbhuset frå kl. 16.30.
Påmeldingsavgift kr. 50. Sjå annonse i Bø Blad.
(23.08.2010).
 
 
Juli 2010
 
Døgnfiskekonkurransen
Vi kjem seint, men godt, med resultata i år. Helge Eika i Aktivitetsutvalget rapporterar:
 
Den årvisse døgnfiskekonkurransen på Lifjell vart halden helga 26.6-27.6 i eit strålande sommarver. Trass i det fine veret var oppslutnaden om konkurransen i år også heller skral; berre 11 stk. i vaksenklassa og 2 i ungdomsklassa. Men dei som var med kosa seg skikkeleg i det fine veret. Innveging av fisken var på klubbhuset søndag kl. 17.00.
 
Fiskemessig var det vel heller midt på treet. Totalt vart det tatt 55 fisk. Vinnar i vaksenklassa med flest fisk vart Henning Rønningsland. Han fekk 17 fiskar, alle fiska i Holmen, med ei totalvekt på 1632 g, så det er ikkje store fiskane me snakkar om der! Han fekk eit gavekort hjå Brukås Sport på kr. 750,-. Premien for største fisk var i år, utruleg nok, delt mellom to personar.
Det var Dag halvard Kaasa og Kjell Tjønntveit som delte den, begge med aurar som ferdig renska vog 392 g, fiska henholdsvis i Sleivtjønn og Midtre Repetjønn. Her var premien ein Jerven fjellduk, som gjekk til Kjell, då Dag Halvard hadde ein frå før.
I staden fekk han eit gavekort hjå Brukås Sport pålydande kr. 900,-.
 
I ungdomsklassa vart førstepremien delt mellom Nina og Hans Arvid Kaasa, som fekk to fiskar kvar. Her skilde det berre 2 g på totalvekta, så da fann me ut at det var mest rettferdig å dele førstepremien mellom dei. Dette var eit gavekort hjå Brukås Sport på kr. 750,-.
(19.07.2010).
 
 
Juni 2010
 
Døgnfiskekonkurransen på Lifjell
Dersom du slår opp i Bø Blad fyrstkomande torsdag. 24. juni, vil du sjå følgjande annonse:
 
Bø Fiskelag, Fiskekonkurranse.
24 timars medlemskonkurranse arrangerast på Lifjell laurdag 26. og søndag 27. juni 2010.
Premie for størst fisk i år vert ein Jerven Fjellduken Original.
Premie for klassevinnarar vert gåvekort frå  Brukås Sport a' kr. 750,-.
 
MØT OPP, DETTE VERT MORO!
 
Påmelding: Fredag 25. juni kl. 18 - 22 og laurdag 26. juni kl. 08 - 10, på telefon/SMS 915 94 004 (Dag Halvard). Deltakaravgift kr. 50.
 
To klassar: t.o.m. 16 år og over 16 år. Det kan fiskast frå laurdag 26. juni kl. 14 til søndag 27. juni kl.14 i alle lagets vatn på Lifjell. Innveging av sløya fisk i klubbhuset på Oterholt søndag 27. juni kl. 17. 
(18.06.2010)
 
 
Mai 2010
 
Norgescupen
Her er nokre stemningsbilde frå elva laurdag føremiddag. Meire om konkurransen vil koma her og på nettsida til NKFF ( sjå sida "Linkar").
(30.05.2010)
 
       
                               
Fast fisk
 
 
 
Flugefiskargruppa er etablert
Det skjedde på eit møte i lagshuset torsdag 27. mai.
Gjermund Gåra har skrive følgjande referat:
 
På årsmøtet vart det bestemt at det skulle bli et nytt utvalg, ei gruppe for flugefiske. Det vart valt to personar som skulle dra igang denne gruppa: Gjermund Gåra og Kjell Nordbø.
 
Via laget sitt infoskriv til medlemmene blei det kalla inn til møte.
Desse deltok på dette første møtet:
Bjørn Olav Haukelidsæter; Sigmund Sevatdal; Kjell Nordbø; Steinar Dahl; Finn-Erik Kåsa; Svein Mikelborg; Dag Halvard Kaasa;   
Per Ingar Bergan; Toralf Bergskås; Gjermund Gåra.
 
Formålet med møtet var å få høre kva den nye undergruppa bør ha som formål. Her er eksemplar som vart nevnt:
       - Få Bøelva til å bli ei god ørretelv, den har eit stort potensiale.
       - Stoppe lakseutsetting.
       - Lage temakvelder, eks. insektlære, flugebinding, kastekurs på alle nivå.
       - Seminar ein gong i året med div. tema ang. flugefiske.
       - Arrangere ein eller to turar for gruppa, eks. Lifjell eller ein sjøørret-tur.
       - Treff med andre undergrupper i laget, eks. ungdomsutvalget/juniorklubben.
       - Sende inn fangstrapport.
       - Lage "terminliste" til hausten over aktivitetar vi skal ha, med datoar, slik at vi kan planlegge i god tid.
 
Alt dette lar seg ikkje gjennomføra kvart år, men vi får prøve å komme igang. Mørketida, haust og vinter er nok den beste tida for treff av ulikt slag. Forslag om å kanskje møtast ein gong i månaden, haust, vinter og tidleg vår.
 
Bjørn Olav hadde ei orientering om NC i flugefiske som skal vera til helga, 29. og 30. mai.
Sigmund fortalte om laksen i Bøelva. Dette er noko som må stoppast.
(28.05.2010)
 
Hugs Norgescupen i helga !
Sjå annonse i Bø Blad for idag.
(27.05.2010)
 
Døgnfiskekonkurransen på Lifjell
Aktivitetsutvalget planlegg å arrangera den årvisse døgnfiskekonkurransen på Lifjell laurdag 26. og sundag 27. juni. Fisketida blir frå kl. 14.00 på laurdag til kl. 14.00 på sundag, med innveging og premiering på lagshuset sundag kl. 17.00.
Påmelding kan skje både på sms og ved oppmøte på lagshuset, men dette vil ein koma attende til seinare.
(12.05.2010) 
 
 
Flugefiskekonkurranse i Bøelva
Det blir Norgescup i flugefiske i Bøelva helga 28 - 30 mai, med base på Hegna Camping.
Klikk på www.nkff.net så får du opp heimesida til Fluefiskeforbundet, NKFF. Der kan du lese om Norgescupen i Bø. NKFF, saman med Bø Fiskelag og Landsmarka Jeger og Fiskerforening, står for arrangementet.
 
Arrangementet skal foregå som ein lagkonkurranse, med to "proffer" og to nybegynnere - som vil få opplæring - på hvert lag. Elva blir delt opp i soner fra Herrefoss og opp til Seljordsvatnet, og det skal også fiskast i vatnet med båt.
Nærare info vil koma til alle medlemmene.
(11.05.2010)
 
Kva bør skje med Bøelva?
Den årvisse utsetjinga av lakseyngel ser ut til å gje dårleg resultat, og auren har på visse strekningar av elva dårleg kvalitet. Mange spør seg om elva nokon gong kan bli skikkeleg lakseførande. Bør ein heller satse på å få opp ein god aurebestand på heile strekninga ?
I samband med Bøelva Grunneigarlag sitt årsmøte 19. mai skal det haldast eit møte i lagshuset for å drøfta desse problemstillingane.
Forutan representantar for grunneigarane skal folk frå fylkeskommunen vera til stades. Frå Bø Fiskelag møter Sigmund Sevatdal, Howard Parker og Alf Hvitsand.
Ein vil prøva å koma fram til ei sams oppfatning som kan gje grunnlag for uttale til aktuelle myndigheiter (DN, fylket etc.).
Det må truleg fleire møte til før ein kan koma i hamn med dette.
(7.05.2010)
 
 
April 2010
 
Torsdagstreffet med tema kano/fisketur i Canada
Aktivitetsutvalget ved Helge Eika gjev følgjande samandrag:
Dei som hadde møtt opp for å sjå bilde frå Vegard Hvamb sin kanotur på Horton River i Canada i juli 2008 saman med tre andre, fekk ein minnerik kveld.
Vegard hadde mange flotte  bilde frå turen, og det kribla nok i mange "villmarkshjerte" når ein såg dei. Det blei stilt ein del spørsmål undervegs, spesielt om planlegging av slike turar, og alle fekk svar på det dei lura på.
Saman med kaffe og kringle vart det ein riktig så koseleg kveld.
Vegard har også vore på turar andre stadar, og han lova å koma tilbake med fleire bilde seinare. Me gler kånn !
(12.04.2010)
 
 
Mars 2010
 
Kano/fisketur i Canada
På torsdagstreffet 8. april i lagshuset på Oterholt blir temaet kanotur og fiske i Canada.
Eit av medlemene i aktivitetsutvalget, Vegard Hvamb, vil fortelje og syne bilder på storskjerm frå ein kano/fisketur i Canada,
nærare bestemt Horton River, der han var saman med tre andre i juli 2008. Han vil og syne bilder frå andre plassar han har vore.
Det vil bli enkel servering (kaffe og kaker), og me startar kl. 1900. Alle medlemer er hjarteleg velkomne.
(25.03.2010)
 
Pilkekonkurransen
Aktivitetsutvalget ved Helge Eika melder:
 
Årets isfiskekonkurranse vart halden på Seljordsvatnet sundag 14.3. I motsetnad til tidlegare år, der konkurransen har vore for lagets medlemer, hadde me i år satsa på åpen klasse.
Trass i litt sur vind møtte det heile 37 ivrige fiskarar, 29 i vaksenklassa og 8 i barneklassa.
Det blei og tatt ein del fisk, 40 totalt. Mesteparten var røye, men det vart og tatt eit par sikar og aurar, pluss ein kot! Den var det Alf Hvitsand som tok, og hadde det vore premiering for minste fisk, hadde denne vunne suverent. Han vog nemleg berre 8 gram!
Denne fisken fekk ein del oppmerksomhet, då det for dei fleste av oss var ukjent at det finst kot i Seljordsvatnet. Som kjent er kot snaddermat for storauren.
I barneklassa gjekk førstepremien til William Moen med 2 fiskar og ei totalvekt på 184 gram.
Nummer 2 blei Anne Marte Nykås med ein fisk på 109 gram. Begge desse fekk gavekort. I tillegg fekk alle i denne klassa trøstepremiar.
 
I vaksenklassa vann Leif Wersland med 5 fiakar og totalvekt 326 gram, føre Per Ingar Bergan med to fiskar og totalt 255 gram.
Tredjepremien gjekk til Kåre Bjåland med 4 fiskar og totalt 227 gram.
Premien for største fisk uansett klasse gjekk til Per Ingar Bergan med ein aure på 176 gram.
 
Ikkje alle fekk fisk, men det var ikkje mykje om å gjera,og alle såg ut til å kose seg på isen. Ikkje kvart år at Seljordsvatnet har så fine istilhøve.
(15.03.2010)
 
    
 
 
 
OBS! OBS! Pilkekonkurranse, ny melding
Gløym meldinga nedanfor, for aktivitetsutvalget har funne at det sikraste, både vermessig og elles er å arrangera pilkekonkurransen på Seljordsvatnet
komande helg.
Dei melder:
Bø Fiskelag arrangerar isfiskekonkurranse på Seljordsvatnet sundag 14. mars kl. 1200. Påmelding frå kl. 1100 på Garvikstrondi Camping.
Fisketid: 3 timar. Vaksenklasse og barneklasse. Premiering. Påmelding kr. 50.
Konkurransen er open for alle.
(9.03.2010) 
 
Pilkekonkurransen
Aktivitetsutvalget melder at dei planlegg å arrangera årets pilkekonkurranse på Holmen sundag 11. april. Nærare info om dette vil koma.
(1.03.2010).
 
 
Februar 2010
 
Flugebindarkurs
Howard Parker satsar på å halde flugebindarkurs i år og. Han har nokre interessentar og startar opp i lagshuset på Oterholt onsdag 3. mars kl. 1900. 
Er du interessert, så ta med utstyr og møt fram!. Dei som ikkje har utstyr kan få låna.
Dersom nokon ynskjer å driva med flugebinding på eiga hand, kan dei gjera dette på dei faste torsdagstreffa på lagshuset frå kl. 1900. Det er vanlegvis god plass ved langborda. 
(20.02.2010)
 
Årsmøtet
blei halde 19. februar. Frammøtet var større enn det har vore på ei stund, 23 personar.
Årsmelding, regnskap og budsjett blei gjennomgått og godkjent utan vesentlege merknader. Medlemer som ikkje var til stades kan få årsmelding, regnskap og budsjett tilsendt ved å klikka her og senda oss ein e-post.
 
Styret blei attvald, men det må konstituera seg før sida "Styre og utvalg" kan oppdaterast.
 
Årsmøtet velger og leiarane i utvalga, og dei rekrutterar deltakarane i sine utvalg.
Ungdomsutvalget blei heilt nytt, med to unge deltakarar som laget truleg kan venta seg mykje av, Henning Rønningsland og
Thomas Gravkleiv.
Det blei oppretta eit nytt utvalg, Flugefiskargruppa, med Gjermund Gåra og Kjell Nordbø.
 
I Elveutvalget blei Jostein Bøen formann. I dei øvrige utvalga blei det gjenvalg av formann.
(20.02.2010) 
 
       
 
       Sosialt samvær etter at sakene er unnagjort
 
 
Holmen i februar
Det er stille på Holmen på denne tida av året, og med den kulda vi har no bit det godt i fjeset på dei få som vankar der.
(10.02.2010)                                                
 
   
 
 
 
 
Januar 2010
 
Vi får bygge uthus !
Utvalet for plan, teknikk og næring i kommunen gav oss i møte 19. januar løyve til å bygge uthus, for m.a. hysing av bandvogna, ved sida av lagshuset på det kommunale området vi disponerar på Oterholt (sjå notis under oktober).
Dei handsama saka som dispensasjonssak, og administrasjonen tilrådde - etter at dei hadde vore på synfaring - at dispensasjon frå reguleringsplanen ikkje skulle gjevast. Utvalet gjekk altså imot administrasjonen si tilråding og gav oss løyve.
(22.01.2010)
 
Årsmøtet
Styret har vedteke at årsmøtet skal haldast 19. februar. Eiga innkalling blir sendt ut til alle medlemene. Set av denne datoen og møt fram !
(15.01.2010)
 
Oterholtfossen
Området rundt fossen kan vera svært vakkert når kulda held seg ikring - 20 grader over lengre tid, slik vi opplever det no om dagane, sjå bileta nedanfor.
 
Klekkeriet vårt ligg noko utsett til når elva kjøvar, det vil seia dannar botnis slik at vass-standen stig. Det har hendt at vatnet nære på har flomma inn i bygninga, og vi kan få samme situasjon no dersom den sterke kulda fortsetter.
 
Botnis blir danna når underkjøla vatn, det vil seia vatn med temperatur under 0 som ikkje har frose på grunn av sterk straum, blir kvervla ned mot botnen der det finn noko fast å danna is på. Dette er mellom anna tilfelle i elvar som har stor vassføring om vinteren på grunn av regulering.
 
Regulanten i Bøelva, Skagerak/Sundsbarn, er heldigvis obs. på situasjonen ved klekkeriet, og dei vil trø til med reidskap og fjerna is dersom vass-standen aukar så mykje at det kan bli prekært. Vi held auge med elva og varslar Sundsbarm.
(09.01.2010)                                                 
 
         
               
 
Besøk på heimesida vår
Interessa for heimesida vår ser ut til å auka. I 2009 hadde vi totalt 2882 besøk, mot 2091 i fjor. Av desse var 1566 høvesvis 1311 såkalla unike gjester (nokre hadde vore på besøk fleire gonger, derav fleire besøk enn gjester).
Månadene juli og september toppa, med 180 og 154 unike gjester. I fjor toppa juli og august med 147 og 137 unike gjester.
Det var i år besøk frå heile 25 land, og frå Noreg var det overlegent flest, med USA på 2. plass.
Besøka frå Benin og Elfenbenskysten må seiast å vera dei mest eksotiske.
Dette ser jo flott ut, men vi må vel innrømme at mange av besøka truleg er meir eller mindre tilfeldige.
 
Teljaren nedast på sidene er no nullstilla. Dette skjedde nokre dagar ute i januar, så vi har "mista" nokre få besøk i statistikken.
(06.01.2010)
 
 
 
 
Desember 2009
 
 
GOD JUL
Med førjulsstemning på Uvdalstjønna ønskjer vi medlemene og alle andre lesarar av heimesida vår ei
god jul og eit godt nytt år.
 
 
 
November 2009
 
 
Lifjellkvelden
Jørund Lie var i sitt ess og veksla mellom fakta om området og det folk har dreve med der, fine naturskildringar og gode historier om nokre
av dei originalane som har ferdast i fjellet. Best var han kanskje då han fortalde om då han som liten gut opplevde vårnatta saman med
far sin på fisketur inne ved Løyningen. Eit par dikt fekk han og fletta inn.
Oppmøtet, 18 personar, var ikkje all verda, men alle saman såg ut til å ha det triveleg, og praten gjekk livleg ved kaffibordet etter Jørund sitt
kåseri.
 
 
Medlemsmøte med Lifjell som tema
Endeleg kan vi invitera til ein verkeleg Lifjellkveld, der vi har ein ressursperson med oss til å fortelja om Lifjell i eldre og nyare tider.
Det er ikkje mange som er så kjent i, og veit så mykje om dette mangfaldige fjellområdet som Jørund Lie.
Møtet blir halde torsdag 26. november i lagshuset på Oterholt og tar til kl. 19.
Det blir laust og fast om fiske og andre aktivitetar, iblanda ei og anna god historie.
Det er meininga å få i stand ein skikkeleg dialog, og alle som har noko å bidra med oppfordrast til å ta ordet.
Det blir kaffi og noko å bite i, og vi prøvar å få i stand lysbilde/videoframsyning.
 
Sjå annonse i Bø Blad torsdag 19. november.
 
 
 
Oktober 2009 
 
 
Andre runde av stamfisket
gjekk føre seg laurdag 31. oktober i Landsmarka, saman med Landsmarka Jeger-og fiskeforening. Frå oss var Alf Hvitsand og kona med (damene må  aktiviserast !).
Frå Landsmarka var det god deltaking, også av den unge garde.
Til saman blei det samla 1,5 dl.rogn, som blei lagt inn i klekkeriet vårt. Landsmarka Jeger og fiskeforening har ikkje eige klekkeri, men når dei har behov kan dei hente yngel og settefisk hos oss. 
 
Stamfiske
Helga 17- 18 oktober gjekk første runde av haustens stamfiske av stabelen på Holmen. Isen hadde så smått byrja å legge seg i bekkeosa, men
ellers var tilhøva strøkne. Serleg var veret fint, som ein kan sjå av bileta. Trass i dei gode tilhøve blei fangsten svært liten.
 
 
 
 
 
 
Andre nettstader
Vi må halde oss oppdatera på kva andre, som driv med noko av det same som vi, steller med. Difor er det oppretta ei eiga side med linkar til andre aktuelle nettstader. Klikk på "Linkar" i menyen til venstre.
 
Bygging av uthus ?
Vi har søkt kommunen om løyve til å byggje eit uthus på 50 - 70 m2 på det kommunale området vi disponerar ved lagshuset på Oterholt.
Førebels har vi fått avslag, med den grunngjevinga at det vi skal bruka huset til - mellom anna lagring av bandvogna - ikkje høver med
reguleringsføremålet for området, som er " almennyttige føremål". Kommunen gav opning for å sjå på saka på nytt dersom vi kunne dokumentera betre samhøve med reguleringsføremålet, så vi har søkt på nytt og invitera kommunen på synfaring.
 
 
September 2009
 
Hagadrag
Familiedagen blei arrangera som planlagt sundag 27. september i eit nærast perfekt ver, men deltakinga var ikkje overveldande. Omlag 40 personar møtte, med stort og smått.
Bø Turlag stod som arrangør og hadde med seg Øvre Bø Ungdomslag og Bø Fiskelag.
Det var ulike aktivitetar både for store og små, så som jakt med kjempesprettert på svømmande elg, "orienteringsløp" med elg som tema, kanopadling, grilling og koking av ekte bålkaffe, som blei fortært med nysteikte vaflar innatt.
 
Howard Parker og Svein Mikelborg møtte for Bø Fiskelag, og dei hadde som oppgåve å demonstrera ulike fiskemetodar, og kanskje avsløra nokre
fisketips. Howard Parker sin instruksjon i flugekasting vekte stor interesse, som bileta nedanfor syner.
 
 
     
 
 
   
 
 
 
Familiedag ved Bøelva
Bø Turlag, saman med Øvre Bø Ungdomslag og Bø Fiskelag, arrangerar familiedag ved Hagadrag sundag 27. september kl.11.30 - 15.00. Det blir aktivitetar av ymse slag, mellom anna "jakt" på svømmande elg i Bøelva og demonstrasjon av fiskemetodar. Det blir bål til eigen grillmat, sal av vaflar og servering av gratis kaffi.
Sjå annonse frå Bø Turlag i Bø Blad 17. september og annonse og omtale frå Bø Turlag i Bø Blad 24. september.
 
Frå laget vårt er det førebels, på grunn av den verkelege elgjakta, berre ein person som vil vera med, men det er eit sterkt ynskje om at fleire stillar opp og fortel om oss og kva vi driv med, og lærer bort litt av fiskeknepa sine. Hugs at det truleg vil vera mange heilt unge til stades, og det vil derfor vera eit godt rekrutteringstiltak.
Kan du stilla, så ta kontakt med Svein i telefon 35951073/93658245.
  
 
August 2009
 
Meitefiskekonkurransen 2009
gjekk av stabelen som planlagt, men med skuffanda lita deltaking. Aktivitetsutvalget ved Helge Eika rapporterar:
 
Årets meitefiskekonkurranse vart halden på Tveittjønna 30. august med 6 deltakarar totalt; 4 i vaksenklassa og 3 i barneklassa! Med så dårleg oppslutning må ein lure på om det er nokon vits i å halde fram med slike arrangement. Likevel; me som var med hadde det koseleg i finveret, og det vart også tatt nokre fisk, deriblant 2 fine aurar på rundt 300 g.
Vinnar i vaksenklassa, og med napp i vandrepokalen, vart Svein Mikelborg med 6 fiskar. Han fekk 5 trytur og ein fin aure på 302 g; totalt 677 poeng.  På andre plass kom Helge Eika med ein fin aure på 312 g.
I barneklassa vant Hans Arvid Kaasa med ei tryte på 76 g framføre syster si, Nina Kaasa, med ei tryte på 56 g.
 
     
 
Prosentvis var den heilt unge garde sterkt representert. Her får dei sine premiar. Du ser og andremann i vaksenklassa, men vinnaren - eldstemann - kom ikkje med då kamerabatteria ikkje ville meir.
 
 
Meitefiskekonkurranse
Bø Fiskelag inviterar til meitefiskekonkurranse i Tveittjønna sundag 30. august. Følg skilting frå Lundevegen mot Tveiten.
Det er påmelding på staden frå kl. 1200 og fiske frå kl. 1300 til kl. 1600.
Påmeldingsavgift kr. 50. Ta med mat og drikke. Sjå annonse i Bø Blad.
Dette er noko av det beste du kan nytta seinsommarsundagen til !. Du kan få både tryte og fin aure. Sjå nest siste bilde i fotoalbumet. 
 
 
Hyttevedlikehald
Tre blir fort verslite og grått på 1000 m høgde, og kvart år må det til ein omgang med tjære.
Bildet nedanfor visar uthuset på Holmen etter årets vedlikehaldsinnsats.
 
 
 
Kalking på Holmen
7. august gjekk den årvisse kalkinga på Lifjell av stabelen. Bildeserien nedanfor visar tre stadiar av kalkutslepp på Holmen.
No er leveforholda for fisken sikra for enno eit år med omsyn til den sure nedbøren, som framleis er eit problem ifølgje klimaforskarane. Vi må ikkje gløyme dette midt oppe i all CO2-fokuseringa.
 
Dei i laget som har nokre år på baken vil nok minnast slitet med kalkinga då dette var ei dugnadssak, med weaseltransport og spreiing på is og i bekkefar.
No er dette ei fellessak for heile Lifjell i regi av fylkesmannen si miljøvernavdeling, og laga sin innsats er avgrensa til innhenting av vassprøvar for måling av pH- verdiane. Storleiken av det offentlege sin økonomiske innsats kan nok diskuterast, men det er i alle høve ein fordel at kalkinga utførast som ei fellessak for større område, framfor at kvart lag skal søkje om midlar og utføra det på dugnad.
 
 
 
       
 
 
 
 
 
Juli 2009
 
Besøk på heimesida vår
Besøksfrekvensen har auka i det siste. I juni i fjor var det 158 besøk av 126 såkalla "unike gjester" (ein del hadde vore innom fleire gonger). Tilsvarande tal for juni i år var 263 og 147.  Statistikken fortel og kor gjestane kjem ifrå. I juni i fjor høyrde fleirtalet til utanfor Noreg, og USA toppa. I juni i år høyrde det store fleirtalet heime i Noreg.
 
Vi har no fått ein automatisk teljar der ein til ei kvar tid kan sjå talet på besøk, frå 9. juli 2009. Du finn han nederst til venstre på botnfeltet på kvar side.
 
Fiskekonkurransen
blei arrangera med heller dårleg deltaking, men med bra resultat for en del av dei få som deltok.
Aktivitetsutvalget v/Helge Eika rapporterar:
 
Den årvisse 24-timars fiskekonkurransen for medlemmene i vatna våre på Lifjell, vart halde helga 4. til 5. juli. Flesteparten av dei 8!! (skjerp dekkan) deltakarane som var med, drog opp i finveret på fredagskvelden, både for å fiska og for å få tatt vassprøver før konkurransen starta kl. 14 på laurdag. Rett etter at konkurransen starta, kom uveret med regn, og framfor alt torever som kom i to omgangar. Heldigvis letta det, og kvelden vart rett så fin, men fiskebettet forsvant visst etter uveret.
På sundagen var det tåke og litt duskregn i lufta, men ein slapp toreveret. Likevel var fiskebettet dårleg, og flesteparten drog ned att frå fjellet i god tid før innveging på klubbhuset kl. 17.
 
Likevel vart det tatt nokre fisk. Vinnar vart Gunnar Rønningsland med 11 fisk på totalt 1125 g. Han fiska i Holmen, og der er det som kjent mykje småfisk.
NR. 2 vart Dag Hallvard Kaasa med tre fiskar og 686 g. Han hadde og den største fisken, 338 g. ferdig sløya. Han tok og 4 utanom konkurransen, og alle saman vart tatt i Klokkesteintjønna. Her er fisken veldig fin. Alle er feite og fine, og raue i kjøtet. Eit vatn å anbefale! (sjå bilete).
 
Det er verdt å nevna at ingen stilte i ungdomsklassa. Kva kan vi gjera for å betra på dette ?.  
 
 
 
Ein stolt fiskar ved Klokkesteintjønna
 
 
Juni 2009
 
Årets 24 timars fiskekonkurranse på Lifjell for medlemer
blir arrangera helga 4. - 5. juli. Konkurransen startar lørdag kl. 14.00 og avsluttast søndag kl. 14.00. Påmelding på lagshuset på Oterholt lørdag før kl. 11.00. Det vil og vera mogeleg å melda seg på med SMS innan fredag 3.7 kl. 22.00, til Per Ingar (95297917) eller Helge (90960824).
Veiing og premiering på lagshuset søndag frå kl. 17.00.
 
Det vil koma annonse i Bø Blad torsdag 2.7. Ver då obs på eventuelle endringar i programmet. 
 
Skitt fiske
Fiskesesongen er forlengst igang, og noko forsinka ynskjer vi medlemene og andre lesarar av nettsida skitt fiske.
 
Utsetting av lakseyngel
8. juni blei 70 000 lakseyngel sett ut på forskjellige stader i Bøelva nedanfor Oterholtfossen. Yngelen var levera frå klekkeriet til Grenland Sportsfiskere for Statskraft si rekning, og som vanleg var det medlemer frå Bø Fiskelag som gjorde utsettinga i Bøelva på dugnad.
 
 
Mai 2009
 
Flugebindarkurset
som blei annonsera i mars blei arrangera som planlagt, men Howard Parker er ikkje heilt fornøgd. Deltakinga variera sterkt frå kveld til kveld, frå 1 til 5, og han kunne ha ønskt seg fleire deltakarar utanom høgskulen.
Han meiner at opplegget bør diskuterast før neste års kurs.
 
 
April 2009
 
Dei mystiske røyene i Klokkesteintjønna
Sidan det ikkje blei nokon pilkekonkrranse i år får vi trøste oss med eit bilde av ei av dei to mystiske røyene i Klokkesteintjønna. Sjå omtala av Klokkesteintjønna på sida Fiskemulegheitar.
 
Pilkekonkurransen enno ein gong
Denne gongen må vi diverre melda at konkurransen i år må avlysast.  Aktivitetsutvalget vurderar istilhøva til å vera for dårlege, og dei har sett seg føre å vera tidlegare ute neste år.
 
Pilkekonkurransen
På grunn av problemer med transporten blir konkurransen halden på Jønnbutjønna denne gongen (like ved Jønnbu parkering for dei som ikkje er kjente).
Sjå nærare detaljar i annonse i Bø blad torsdag 16. april.
 
Bø Turlag
Under sida "Fiskemulegheiter" har vi no laga link til nettsida til Bø Turlag, som har aktivitetar, mellom anna løypemerking, i nokre av dei samme områda som vi på Lifjell.
 
Pilkekonkurransen,
som er for laget sine medlemer, blir halden på Holmen sundag 19. april. Avhengig av transportmåte, som enno ikkje er klar, kan konkurransen bli lagt til Skåråfjellholmen.
 
Der blir ordna med transport til og frå, og oppmøte er på Jønnbu seinast kl. 0900.
 
Prisen er kr. 100 pr. pers. for vaksne (over 16 år), og kr. 50 for born. Dette inkluderar transport og påmelding til konkurransen.
Ta med mat og drikke.
 
På grunn av transporten ønskjer vi tilbakemelding på om du kjem, til Helge i telefon 90960824, Per Ingar i telefon 95297917 eller Dag Halvard i telefon 97124479, innan fredag 17. april kl. 2200.
 
Nærare om konkurransen, inkl. eventelle endringar, sjå annonse i Bø Blad torsdag 16. april.
 
 
Mars 2009
 
Flugebindarkurs
Det blir flugebindarkurs i år og. Instruktør er i år som i fjor Howard Parker, men han har med seg Kristian Moseby, som er student ved HiT og dyktig flugebindar.
Dei kan totalt ta 10 deltakarar, og det har alt meldt seg 7 interesserte, slik at det førebels er plass til 3 til.
 
Kurset går over 4 onsdagar, 15. april, 22. april, 29. april og 6. mai.  Alle dagar kl. 1830 til 2030.
 
Stedet er lagshuset på Oterholt. Dei som har utstyr kan ta det med, men vi har utstyr til dei som ikkje har sjølve.
Meld di interesse på e-post under "Kor finn du oss" på hovudsida, eller til Howard Parker direkte på telefon 35 95 17 46.
 
Lifjellkvelden
Sjølv om vi måtte unnvera hovudpersonen, og sjølv om arangementet blei noko improvisera, blei det ein rektig så hyggeleg kveld for dei 17 personane som var til stades. Frammøtet var større enn det plar vera på dei vanlege torsdagstreffa, men vi kunne ha ønska oss fleire, serleg frå den heilt unge garde.
Fine lysbilde og ein spennande fiskefilm vekte interesse, og praten gjekk rundt langborda.
 
 
 
 
 
 
Lifjellkveld
Jørund Lie har diverre vore nøydd til å gje avbud, men obs vi arrangerar kvelden likevel, utan Jørund. Vi kjører eit fint lysbildeshov frå Lifjell med kommentarar etter kvart. Alf Hvitsand og andre har litt av kvart å fortelja. Dessutan blir det kaffi og kaker og hyggeleg prat rundt langbordet. Ta med godt humør og dei gode historiene du måtte ha, frå Lifjell og andre stader.
Kanskje kan Jørund Lie stilla opp ein gong etter påske.  
 
Lifjellkveld
Møt opp på lagshuset på Oterholt torsdag 19. mars klokka 19, så får du høyre om Lifjell i fortid og notid, med hovudvekt på fiske. Jørund Lie veit kva han snakkar om, så dette blir interessant ! Vi sper på med lysbilde og mogeleg video, og det blir kaffi og noko å bite i.
Merk! Dette blir berre annonsera her på heimesida, så sett eit kryss i kalenderen.
 
Fotoalbumet
Vi har gjort om fotoalbumet vårt til eit lite lysbildeshow.
 
 
Februar 2009
 
 
No kan du snart støtte laget økonomisk utan at det kostar deg sjølv eit øre !
Med det aller fyrste får alle medlemene brev med orientering om korleis ein skal gå fram for at laget skal få inntil 5 % av innsatsbeløpet, når du spelar hos Norsk Tipping. Dette er kalla Grasrotandelen.
 
Klekkeriet
Dei første små liva med eigen nistepakke har no, i midten av februar, byrja å visa seg i klekkekara. I den kuldeperioden vi har hatt i det siste har temperaturen i vatnet vore så låg som +0,4 grader, men likevel har klekkinga starta. Det er ikkje temperaturen i augneblenken som er avgjerande for når dette skal skje, men temperaturen over tid, målt i såkalla døgngrader.
 
Årsmøtet
Årsmøtet gjekk føre seg på lagshuset fredag 13. februar med 19 frammøtte.
Sakene var dei vanlege, og valget var sett fram til med ei viss spenning med tanke på det som hende på årsmøtet i fjor. Det gjekk likevel greitt, då det blei gjenvalg over heile fjøla, med unntak av uriasposten valgnemnd. Der hadde Kjell Nordbø - forståeleg nok- fråsagt seg gjenvalg. Spontant, etter initiativ av Gunnar Rønningsland, blei det på møtet sett saman ei mannsterk nemnd som blei valgt med akklamasjon (sjå Styre og utvalg).
Det sosiale innslaget var som vanleg vellukka, sjå bildet.
 
 
 
Tradisjonsmat er blitt ein tradisjon på årsmøta
 
 
Besøk på heimesida vår
På ei eiga side, som ein må ha passord for å åpna, lagar systemet løpande statistikk over "trafikken" på heimesida vår.
I heile 2008 hadde vi til saman 2091 besøk på nettsidene. Det var 1311 såkalla unike gjester (ein del var på besøk fleire gonger, slik at det i gjennomsnitt var 1,59 besøk pr. gjest). Månadene juli og august toppa - ikkje uventa - med høvesvis 147 og 137 unike gjester.
 
Dette høyrest jo fint ut, men når ein går inn i detaljane, blir det ikkje fullt så gunstig. Det finst og statistikk over kva for land dei besøkande kjem ifrå, og der toppar USA med 1373 besøk og 863 unike gjester, mens Norge som nr. 2 har 406 besøk og 255 unike gjester. Desse tala er ikkje altfor imponerande, men vi har i alle høve hatt meir enn ett "norsk" besøk pr dag i gjennomsnitt.
Statistikken omfattar og varigheit pr. besøk. Gjennomsnittleg varigheit pr. besøk er 161 sekund. Nokre få har gjeve seg god tid. 0,5 % av besøka var på meir enn 1 time.
 
Vi minnar igjen om årsmøtet
Møt fram på klubbhuset fredag 13. februar. Sjå og Bø Blad torsdag 12. februar.
 
 
Januar 2009
 
Årsmøtet
Dato for årsmøtet er fastsett til fredag 13. februar. Saker som ein vil ha handsama på årsmøtet må vera styret i hende seinast 15. januar.
 
Nye inntektsmulegheitar for lag og foreningar
Som ein kompensasjon for bortfallet av automatinntektar, vil det bli høve for kvar einskild spelar i pengespela som administrerast av Norsk Tipping, til å gje ein andel på inntil 5% av innsatsbeløpet til ein lokal organisasjon. Dette kan tyda auka inntektar til Bø Fiskelag dersom det vinner oppslutnad. Meir om dette på årsmøtet.
 
 
 
Desember 2008
 Julehelsing
Med ei lita stemning frå Uvdalstjønna ønskjer vi medlemene og andre lesarar av nettsidene ei god jul og et godt nytt år.
 
Flott julegåve
Frå Oterholt helselag har laget fått kr. 5000 i gåve. Det synar at det vi driv med blir sett på som helsefremjande, og det gjer at eit godt økonomisk årsresultat bli endå betre. Tusen takk !!
 
Familiedag på Uvdalstjønna
I likhet med i fjor på denne tida medverka aktivitetsutvalget i familiedag på Uvdalstjønna 7. desember. Hovudarrangør var Bø Turlag, og dei hadde med seg Miljøagentane, Bø KFUM speidergruppe og Bø Fiskelag.
 
                                                                                 
Desse bilda er henta frå nettsida til Bø Turlag. Heilt til høgre demonstrerar Helge Eika pilking for interesserte store og små tilhøyrarar.
 
Vidare skriv turlaget: Stålisen var 18 cm tjukk og godt brukande til isleik, sjølv med noko snø oppå. Klårver og 10 kalde grader gav god vinterstemning. Pølsemat og pinnebrød blei grilla på eit stort bål på isen. Bålet gav varme til kalde skrottar. Bø Fiskelag rigga seg til inne i vika og halte etter kvart opp 8 tryter. Dei lærte bort nokre knep til mange interesserte.
 
 
 
Nettsida
Legg merke til at vi har "ommøblert" noko for å gje betre oversikt. Alle sidene unnateke "Nyhetsarkiv" kan ein no opna frå menyen til venstre. "Nyhetsarkiv" ligg framleis som ei underside til "Kva hender".
Dessutan har vi samla alt som har med fiske å gjera i ei eiga side som er kalla "Fiskemulegheitar". 
 
November 2008
  
Lysbildeshow
I omtala av Holmen under "Fiskevatn" har vi no teke med eit lite lysbildeshow.  
 
Stamfisket
helga 25. - 26. oktober gjekk bra trass i at det var litt seint på året. 3,5 dl. rogn frå Holmen og 7,2 dl. frå Landsmarka blei lagt i klekkekara. Mengda var ikkje all verda, men det er jo ikkje sikkert at salget av settefisk seinare blir like godt som i haust, og då er det ikkje bra å ha for mykje "på lager".
 
 
Oktober 2008
 
Stamfiske
På grunn av vellukka settefisksalg no i haust kan vi foreta "påfyll" i klekkeriet, og helga 25. - 26. oktober er avsett til stamfiske. Hovudfisket skal gå føre seg i Holmen, men sidan det er seint på hausten skal vi og foreta eit avgrensa fiske i Landsmarka, for å vera sikre på at vi verkeleg får ein del rogn å legge i kara.
 
 
September 2008
 
Salg av settefisk
Denne hausten har salget av settefisk gått svært bra. Ein har fått avsetnad på både to-somrig og tre-somrig fisk, slik at det er lite som er att i kara på klekkeriet.
 
Hyttevedlikehald
Klimapåverknad og UV-stråling i 1000 meters høgde sliter hardt på overflatebehandlinga, som må utførast ofte. Her ser ein litt av sommarens dugnadsinnsats på Holmen-hytta. Hytta blir sett inn med tjære
 
                                             
 
 
August 2008
 
Den årlege meitefiskekonkurransen
blei halden i Tveittjønna den siste dagen i august.
Her har du aktvitetsutvalget sin rapport:
 
Meitefiskekonkurransen blei arrangert på Tveittjønna søndag 31.8 med 14 påmelde. Det var ein gledeleg oppgang frå i fjor.
Duskregn og vindstille gjorde sitt til at fiskebettet ikkje var det beste. Berre 3 av det 14 deltakarane fekk fisk.
Suveren vinnar i vaksenklassa blei Alf Hvitsand med 11 tryter og totalvekt 664 g. Ein god nummer to blei Sigbjørn Tjønnås med 4 tryter og 169 g, medan Gunnar Rønningsland fekk ei tryte  på 41 g.
Det vanka premiar til dei tre beste i vaksenklassa og dei to som deltok i ungdomsklassa. I tillegg fekk Alf eit napp i vandrepokalen.
Tross den dårlege fangsten var humøret på topp, og me som var der kosa kånn.
Sjølv om det ikkje blei tatt nokon aure, såg me nokre vak som tyder på at det er stor aure i Tveittjønna.
 
 
                 
   Fiskarane har posisjonera seg           Ventar på napp                      Alf og vandrepokalen        
 
 
Laksen i Bøelva
Opp igjennom åra er det teke ein og annan laks i Bøelva på strekninga nedanfor Oterholtfossen, av tålmodige entusiastar. 
Også i år er det ein del som prøvar seg, og ein og annan lukkast. Det er meldt om fangst av laks på ikring 4 kg., både ved Gårabrua og under Oterholtfossen.
 
Fangstane er ikkje så store som det ein kunne venta, når ein tenkjer på det arbeidet som m. a. Bø Fiskelag gjer med utsetting av yngel. Det er mange teoriar om kva grunnane til dette kan vera. Dette skal vi ikkje gå inn på her, men berre gleda oss over at det er mogeleg å få så edel fisk på kroken. Bøelva er inga Altaelv, men så treng ein heller ikkje å bla opp ein formue for å prøva seg. Eit fiskekort frå Bø Fiskelag, eller medlemskap i Bø Fiskelag er nok. Men hugs, i lakseførande vassdrag, slik som Bøelva opp til Oterholtfossen, må du ha betalt fisketrygdavgift. Det kan du gjera på posten.
Uansett, dette er så billeg at det skulle vera uturvande å driva med tjuvfiske. Dette har det diverre vore i alle fall ett eksempel på no i sommar.
 
Styret
Formannen kan ivareta vervet sitt sjølv om han pendlar til arbeidplassen sin utanlands, og han har sagt seg viljug til å fortsetja. Noverande styre som berre skulle sitja til ekstraordinært årsmøte, med valg av ny formann og nytt styre, var halde, blir no sitjande permanent ut året. Sjå "Styre og utvalg" i menyen til venstre.
 
Meitefiskekonkurranse
Bø Fiskelag inviterar til meitefiskekonkurranse i Tveittjønna sundag 31. august. Følg skilt til Tveiten frå Lundevegen.
Påmelding frå kl. 12.00. Fiske frå kl. 13.00 til kl. 16.00.
Påmelding kr. 50. Mat og drikke ordnar de sjølve.
Velkomne !
 
 
Juli 2008
 
Fiskekonkurransen
Den 24 timars fiskekonkurransen gjekk av stabelen som planlagt, og her har du kva aktivitetsutvalget har å melda:
 
Den årvisse fiskekonkurransen for medlemmene i vatna våre på Lifjell vart halden helga 5. til 6. juli. Fint og varmt ver på laurdagen, men dårleg på sundagen. Dei fleste rakk likevel nedatt til lagshuset for innveging av fisken før uveret byrja for alvor.
Det var i år 15 deltakarar, ein liten oppgang frå året før. Det blei totalt tatt 39 fisk. Størrelsen på fisken var dårlegare enn året før. I vaksenklassa vann Torgeir Tjønntveit med både størst og flest fisk. Den største vog 390 g og blei tatt i Midtre Repetjønn. I ungdomsklassa vann Espen Strand.
 
Klikk her for å lesa rapporten frå i fjor.
 
 
Juni 2008
       
Utsetting av fisk i nedre del av Bøelva
Vi får no avsetnad på ein del av overskottet av settefisk som vi har gåande i klekkeriet.
Sauherad jeger- og fiskeforening har overteke ca. 750 3-somrige av Landsmarka-stamme og sett dei ut, og fleire vil dei henta etter kvart.
 
Årets 24 timars fiskekonkurranse for medlemer
blir arrangera på Lifjell helga 5.- 6. juli.
Det blir påmelding i lagshuset på Oterholt laurdag 5. juli kl 11 - 13. Påmelding kan og gjerast på telefon 95297917 i same tidsrom. Påmeldingsavgift kr. 50.
 
Fiske frå laurdag 5. juli kl.14 til sundag 6. juli kl. 14.
Innveging av sløyd fisk i lagshuset på Oterholt sundag 6. juli kl. 16.
Det blir to klassar, over og under 16 år.
 
Sjå nærare annonsering i Bø Blad.
 
 
Mai 2008
 
Hytta på Holmen
Gamlehytta er no reve, slik føresetnaden var då ein fekk løyve til å bygge den nye hytta.
Grovarbeidet blei gjort ved at ho blei dregen overende med bandvogna. Seinare har det gått med eit par helger til framgraving, opplasting og transport med bandvogna til Jønnbu, og vidare med traktor til avfallsdeponiet til Lommerud. Det blir nok og ein del "smårydding" når snøen har forsvunne.
 
Hyttereglane er no justera, etter at styret vedtok låsing av hytta. Sjå sida "Hyttereglar" under "Andre sider". 
 
Dugnad
Det er stort behov for dugnadsarbeid i forbindelse med vedlikehald og opprydding på området ikring lagshuset og klekkeriet, og på sjølve bygningane.
Så møt fram på torsdagskveldane no framover og ta et tak !
 
 
April 2008
 
Pilkekonkurransen
som er annonsera nedanfor blei avlyst, og grunnen kan du kanskje sjå av bileta. Det snødde og føyka, og dei tre karane frå aktivitetsutvalet som drog innover på laurdag for å førebu konkurransen, hadde eit par timars stridt arbeid med å måka seg ned til hytta.
Tjukkelsen på isen var og så stor at det var med naud og neppe at ein fekk hol med det største isboret.
 
 
                                       
 
                               
                                               
 
                                     Nokre fekk likevel prøva pilkestikka
 
 
Pilkekonkurransen,
som er for laget sine medlemer, blir halden på Holmen på Lifjell sundag 6. april. Det blir transport til og frå Holmen, og oppmøte er på Jønnbu seinast kl. 0900.
 
Prisen er kr. 100 pr. pers. for vaksne (over 16 år), og kr. 50 for born, inkl. transport og påmelding til konkurransen.
 
Ta med mat og drikke. Bål ordnar vi.
 
På grunn av transporten ønskjer vi tilbakemelding på om du kjem, til Helge tlf. 90 96 08 24 eller Per Ingar tlf. 95 29 79 17 innan fredag 4. april kl. 2200.
 
NB Atterhald for veret. 
 
 
Mars 2008
 
Pilkekonkurranse
Årets pilkekonkurranse vil gå av stabelen på Holmen sundag 6. april. Den vil bli annonsera nærare, så følg med !
 
Hytta på Holmen
På grunn av ureglementera bruk er det etter drøfting på årsmøtet og i styret bestemt at hytta skal låsast, og dette blei gjort i veke 9.
Vi vil koma nærare attende med supplering av hyttereglane i samband med dette.
 
 
Februar 2008
 
Årsmøtet
Årsmøtet blei halde fredag 8. februar. 18 medlemer møtte.
Møtet blei noko spesielt, då valgnemnda måtte melda at den etter mykje arbeid ikkje hadde klart å finna nokon som var viljug til å stilla som formann.
Laget sine lover seier at formannen skal veljast av årsmøtet, og det vil seia at det må kallast inn til ekstraordinært årsmøte seinare.
Ein vedtok at ein skulle venta med heile styret til då, og det gamle styret blir difor sitjande inntil vidare.
Leiarane i utvalga blei valde, og dei rekrutterar dei øvrige utvalgsmedlemene.
 
Ellers var årsmøtet vellukka, og det kom mange innspel, mellom anna om korleis hytta på Holmen skal administrerast.
Biletet nedanfor er frå den hyggelegaste delen av møtet, nemleg servering av Spa frå Bø Tradisjonsmat.
 
                                               
                                       
 
Flugebindarkurset
startar onsdag 5. mars kl.19. Det har meldt seg 4 - 5 deltakarar, men det er plass til fleire ifølgje Howard Parker.
 
 
Januar 2008
 
Godt nytt år !
Styret ønskjer alle medlemer og andre lesarar av nettsidene eit godt nytt år.
Skitt fiske i 2008 !
 
Flugebindarkurs
Vi tar sikte på å arrangera eit flugebindarkurs no i vinter dersom nok deltakarar melder seg. Kurset startar ein gong i februar, og instruktør blir Howard Parker. Kurset blir halde i lagshuset.
Dersom du er interessert i å delta og vil senda oss ein e-post, så klikk her.
Nærare om oppstart og øvrig program kjem nå vi får oversyn over talet på deltakarar.
 
 
 
November/Desember 2007
 
Isfest på Uvdalstjønna
Nedanfor ser du bilder frå arrangementet som Bø Turlag, Miljøagentane og Bø Fiskelag hadde på Uvdalstjønna søndag 9. desember. Aktivitetsutvalget stelte til pilkekonkurranse, og resultatet blei:
 
       Dag Halvard Kaasa:                10 fiskar
       Per Ingar Bergan:                     5 fiskar
       Dottera til Frode Bergan:           1 fisk
 
Det var premie for flest fiskar og størst fisk, og begge desse havna innanfor aktivitetsutvalget som ikkje syntes at dei kunne gje premiar til seg sjølv, og delte dei ut til ungane som var til stades. Premiane var godteposar. Som ein skjønar gjekk det heile uhøgtideleg føre seg.
        
 
 
Årsmøtet
Dato for årsmøtet er fastsett til 8. februar. Nærare informasjon vil bli annonsera i Bø Blad. Større saker som ein vil ha handsama på årsmøtet må vera styret i hende seinast 15. januar.
 
Herrefoss
Om saka, sjå nedanfor under August/September.
Styret arbeider vidare med å førebu innspel i samband med konsesjonssøknaden som selskapet Herrefoss Kraftverk skal fremja.
Mellom anna har ein skaffa greie på kva for utgreiingar som blei gjort i 1990 i samband med den tidlegare konsesjonssøknaden, og som kommunestyret visa til i møtet 3. september. Det visar seg at det ikkje er gjort undersøkingar om gyte- og oppveksttilhøve for auren ovanfor Herrefossen. Ein har nøya seg med å anta at ei senking av høgaste regulerte vass-stand frå kote 116 til kote 115 vil ivaretaka omsynet til den nedstraumsgytande storauren. Denne senkinga var for øvrig gjort hovudsakeleg av omsyn til grunnvassbrønnane ved Hagadrag.
Laget vil og få vurdera andre ting, så som oppvandringsmuligheter for fisk.
 
 
Oktober/November 2007
 
Holmen
Laget sin mest ihuga Lifjell-tråvar, Gunnar Rønningsland, melder etter tur helga 10/11 november at vinteren no er komen til Holmen-området. Holmen er islagt bortsett ifrå den aller øvste delen.
Eit anna vintertegn er at musene, som er svært talrike i år, byrjar å trekke i hus. I gamlehytta, der døra hadde vore litt på gløtt, hadde dei herja fælt, og skumgummibitar frå madrassane låg utover heile golvet, kan Gunnar fortelja.
 
Restriksjonane på bruk av hyttene som vi tidlegare har meldt om (sjå under August/September), står framleis ved lag.
 
Stamfiske
Det blei ikkje noko stamfiske i år. Etter fleire år med vellukka stamfiske og klekking, sit vi inne med så mykje settefisk som vi ikkje får avsetnad for at klekkeriutvalget fann det rett å sløyfa fiske i år.
Dette er litt uheldig, då ein ikkje får kontinuitet i årsklassane, men alternativet var å dumpa fisk, og det er noko fiskeentusiastar ikkje likar.
 
 
September/Oktober 2007
 
Ein sommar er over
som det heitte i ei vise på 70-talet. Det er tid for oppsummering av sommarens hendingar, det vera seg fine fiskeopplevingar, trivelege dagar på hytta, dugnader og meire kvardagslege gjeremål som til dømes stell av fisken i klekkeriet.
Biletet under er teke på Holmen tidleg i august og visar dugnad på uthuset. Kan du ikkje formeleg kjenne den gode tjyrulukta ?
 
 
 
Tynningsfiske i Holmen
Tynningsfisket har i år vore drive med bruk av teiner, i staden for med storruse som tidlegare. Resultata i det siste tydar på at det er ein meire effektiv, og ikkje minst meire lettvinn metode.
 
 
Stamfiske
Det er snart tid for stamfiske. Avdi ein har relativt mykje settefisk "på lager" vil det i år bli ein noko redusera aktivitet, men det vil bli så pass at ein sikrar kontinuiteten når det gjeld årsklassar. 
 
 
August/september 2007
 
Utsetting av fisk
Det er tid for utsetting av fisk i tjønnar og vatn, og laget har merka ein del interesse frå grunneigarar og andre for kjøp av settefisk, men denne verksemda blir hemma av seindrektig sakshandsaming frå Miljøvernavdelinga i Fylket si side. Noko er selt, men det er enno meir att, både ein-, to- og tresomrig.
 
Biletet nedanfor visar klargjering i klekkeriet for transport og utsetting.
Fisken et komen på plass i solid plastpose, og surstoff fyllast på. Så knytast det skikkeleg for, og det heile plasserast i endå ein plastpose med skikkeleg knute.
 
 
 
 
 
Holmen
Hytta og området rundt blir mykje bruka, og det er i og for seg fint, men på grunn av at hytte og uthus står opne fører det til problem for laget ved at nokre ikkje følgjer hyttereglane, m. a. når det gjeld overnatting og orden, og ved at dokapasiteten blir i minste laget. Ein held og på å gå tom for ved.
Av desse grunnane har styret bestemt at det frå komande helg (8/9 sept.) og inntil vidare, berre er dei som utfører konkrete oppdrag (vedlikehald, fiskestell, sauesankarlaget etc.) som kan bruka hytta. Det vil og gjelde den gamle hytta som enno står.
 
Lavvoen blir og teken ned denne helga.   
 
 
Herrefoss
3. september hadde Bø kommunestyre møte, og ei av sakene var bygging av eit småkraftverk i Herrefoss.
 
Ei arbeidsgruppe nedsett av kommunen har i dei seinaste 10 månadene utgreidd saka og anbefalt for kommunestyret at ei utbygging blir iverksett.
 
I det høvet sendte laget på førehand for kommunestyremøtet brev til gruppeleiarane for dei politiske partia, der ein peika på at biologiske og rekreasjonsmessige verdiar kan bli sterkt påverka, slik at ei grundig konsekvensutgreiing må bli gjort før ei mogeleg utbygging, sjølv om krava til slike utgreiingar ikkje er like store som dei som gjeld for større utbyggingar.
 
Ein del av planprosessen har vore ei utgreiing som Planselskapet Bøfossane AS fekk laga i 2006 om forventa konsekvensar av ei utbygging for det biologiske mangfaldet. Utgreiinga blei laga av Faun Naturforvaltning AS og oppsummerar i hovudsak kjent kunnskap, og omfattar lite nye opplysningar, og ingen fysiske granskningar.
 
Laget bad i brevet om at ei konsekvenutgreiing må omfatta:
 
Verknaden av oppstuvinga oppstraums inntaksdammen på toppen av Herrefoss. Denne vil gjera seg gjeldande ca. 600 m opp i elva og truleg ødelegge dei viktigaste gjenverande gyteområda for storauren i Seljordsvatnet, på grunn av redusera straumhastighet og tilslamming. Denne nedstraumsgytande stammen er ein av dei få kjende her i landet, og difor av stort nasjonalt verde.
 
Verknaden for ålen sin bruk av elva som oppvandringsveg oppover til mindre elvar og vatn.
 
Verknaden for elvemuslingen.
 
Verknaden for bruken av elva til sportsfiske ovanfor inntaksdammen der ein får oppstuvningseffekt. Dette området er det mest brukte, og kanskje det beste, for sportsfiske i heile elva ovanfor Oterholtfossen.
 
 
Kommunestyret vedtok med 18 mot 7 røyster å skipa selskapet Herrefoss kraftverk, som skal arbeide vidare med saka og søka om konsesjon.
Å døme etter avisreferata blei miljøkonsekvensane, m. a. det som gjeld fisket, lite omtala på møtet.
Det blei visa til dei utgreiingane som blei utførte på dette feltet under arbeidet med Bøfossane/Herrefoss i 1990.
 
Laget er skuffa over at innspelet blei teke så lite omsyn til, men det vil arbeida vidare, m.a. finna ut kva utgreiingane i 1990 konkret gjekk ut på.
 
 
Klekkeriet
Klekkeridrifta går bra, og dødeligheta er ikkje større enn normalt. Den kritiske fasen etter at foringa starta gjekk utan større problem. Flaumperiodane vi har hatt i sommar påverka vasskvaliteten noko, uten at yngelen såg ut til å ta skade.
 
Noko av settefisken er selt, men det er framleis mykje att, både ein-somrig og to-somrig.
Kjøparar må vera merksam på at Miljøvernavdelinga hos Fylkesmannen skal godkjenna all utsetting. Søknadsskjema kan fåast hos oss.
 
 
Juli/august 2007
 
Meitekonkurransen på Tveittjønna 26. august
Aktivitetsutvalget melder om skuffande lita deltaking. Berre 12 personar var påmelde. Fangstresultatet var heller ikkje noko å skryta av, to tryter og ein aure, alt fiska av same person. Einaste lyspunktet var at auren var rektig fin og vog 430 gram.
 
Kva er det som gjer at det mellom så mange medlemer er så få som finn det attraktivt å bruka ein sinsommarsundag med fint ver til å prøva fiskelukka saman med andre, og kanskje få napp, både på markkroken og i vandrepokalen ?. Dette undrar Aktivitetsutvalget seg på, og lurar på om fiskekonkurransane bør leggast opp på anna vis.
 
 
Juni/juli 2007
 
  Stor fiskehelg på Lifjell !!
Helga 30 juni - 1 juli var det 24 timars fiskekonkurranse (klubbmeisterskap) på Lifjell. Deltakinga var ikkje overveldande, men til gjengjeld var fangstresultatet noko av det beste i lagets si historie.
Nedanfor finn du aktivitetsutvalgets sin rapport:
 
Det var 12 påmeldte til konkurransen, som er det beste på fleire år, men likevel for dårleg når laget har over 400 medlemer! Kanskje må veret ta skulda for det.
I utgangspunktet såg det ut til å bli dårleg ver, men utover ettermiddagen klarna det opp, og det blei ei kjempehelg for dei som var med.
 
Det var mykje klekking i vatna, og dette gav seg utslag i fisket. Aldri har det vel blitt fiska så mykje fin fisk i vatna våre som denne helga. Nærare 60 fisk, og dei alle fleste av ypperste kvalitet. Dette gjaldt både i vatna på Skåråfjell, Nybu og Røksbu.
 
1. premie for flest fisk gjekk til Gjermund Gåra med 20 fiskar. Her blei Gunnar Langkaas ein god nummer to med 12 fiskar.
Største fisk fekk Bjørn Olav Haukelidsæther frå Ulefoss med ein smellfeit aure på 43 cm, som renska vog 960 g! Han fekk i tillegg 5 fine aurar. Han mista og 3 stk som han ikkje fekk inn, og som han sjølv meinte var større enn den største som han fekk. Det var tørrflue han fiska på.
 
I klassa under 16 år stilte kun ein deltakar (!), og det var Lars Haukelidsæther frå Ulefoss. Han fekk 5 fiskar.
 
Aktivitetsutvalget vil oppmoda medlemene til å ta fram fiskesakene, for no er det fin fisk å få på fjellet !!
 
 
Mai/juni 2007
 
Kraftutbygging i Bøelva
Bø kommune vurderar bygging av eit småkraftverk i Herrefoss, og etter det laget kjenner til skal saka opp til prinsippavgjerd til hausten. Etter det kan det bli skipa eit selskap som skal stå for utbygging, og konsesjonssøknad kan bli utarbeidd.
 
Det har tidlegare versera utbyggingsplanar, både for Herrefoss og for dei såkalla Bøfossane, og laget har gjeve uttale der konklusjonen var at ut frå ein fiskesynsstad ville konsekvensane i det store og heile vera negative (sjå under 1990 på sida "Bø Fiskelag si historie").
Denne gongen vil laget prøva å koma med meir konkrete innspel, og ein vil vera tidleg ute. Ein vil oppmoda til at konsekvensutgreiing blir utarbeidd sjølv om dette kanskje ikkje er eit krav for så pass små utbyggingar.
 
Eit konkret punkt ein vil ta opp er dei konsekvensane oppstuvninga av vatn ovanfor Herrefoss kan ha for den nedstraumsgytande storaurestamma i Seljordsvatn. Dette vedkjem og fiskeinteresser i Seljord, og laget vil ta kontakt med Seljord JFF.
 
 
 
Toppen av Herrefossen med mogeleg damstad
 
 
April/mai 2007
 
Klekkeriet
Klekkinga har gått fint, både for Landsmarka-rogna og for Holmen-rogna, og dødeligheta har ikkje vore større enn normalt. Bekymringa ein hadde i februar for den tidlige klekkinga av Holmen-rogna ser ut til å vera ubegrunna.
Startforing har byrja, og det er spennande korleis utviklinga går vidare.
 
Laget har settefisk av aure for sal, både ein-somrig og to-somrig. Den ser ut til å vera livskraftig, og den ventar berre på å koma ut og befolka tjønnar og vatn. Sjå bildet nedanfor.
                                       
 
 
Klekkeriutvalget ønskjer seg fleire med på laget. Har du lyst til å delta i dette interessante arbeidet, så ta kontakt med ein i utvalget eller i styret (sjå sida "Styre og utvalg").
 
 
Pilkekonkurransen på Holmen 15. april
Nedanfor finn du Aktivitetsutvalget sin rapport:
 
Klubbmeisterskap i isfiske på Holmen 15.4.
Dette gjekk føre seg i eit aldeles strålande ver. 14 deltakarar i vaksenklassa og 4 i barneklassa.
I barneklassa var det ein som fekk fisk, og det var 4-årige Hans Arvid Kaasa med ein fin aure på 224 g. Dette var dagens største uansett klasse. I vaksenklassa var det også berre nokre få som fekk fisk.
Vinnar vart Gunnar Rønningsland med 3 fiskar framfor Dag Hallvard Kaasa med 2 fiskar. På 3. kom Sigbjørn Tjønnås og 4. Henning Rønningsland. Begge desse fekk au 2 fiskar, men tapte på vekt.  Av dei resterande var det ingen som fekk noko. Torstein Tjønntveit mista to, Knut Elvang hadde eitt napp, mens Kaja Elvang og Helga Eika hadde h.h.v. eitt bånnapp og eit kraftig bånnapp.
Etterpå grilla me og kosa kånn i finveret før me reiste nedatt.
Det var ein vellukka tur, og spesielt Torstein Tjønntveit (som ikkje hadde vore på Holmen på over 50 år) og Kaja og Knut Elvang sette utruleg stor pris på å få oppleve dette. Stor Takk til Sigbjørn for at denne turen let seg gjera!.
 
 
Nedanfor ser du bilete frå den vellukka dagen på fjellet.
 
 
       
     
        Rekruttar til Bø Fiskelag                        Spreidd orden på Holmen-isen        
 
 
 
                       
       Blir det napp snart ?                                Rast i hytteveggen.
               
 
Ny båt i Holmen
Laget har kjøpt ny båt til bruk i fiskekulturarbeidet i Holmen, til erstatning for den gamle som blei øydelagd førre år. Det er ein ny 12 fots Pioner.
 
 
Uthus på Holmen
Frå månadsskiftet mars/april har det vore stor aktivitet i samband med bygginga av uthuset til den nye hytta på Holmen, noko som går fram av bileta nedanfor. Ein ivrig dugnadsgjeng har trossa vinteren og mura pillarar, lagt svill, reist stolpar, lagt tak og snekra veggar.
 
 
 
 
Svilla er lagt
 
 
 
 
Sameinte krefter
 
 
 
 
Her ser du huset nestan ferdig. Bildet er tatt 15. april.